Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

УКАЗ № 286 ОТ 03.12.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОТОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КООПЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ГАЯНА

 

УКАЗ № 286 ОТ 03.12.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОТОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КООПЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ГАЯНА СЪС СЕДАЛИЩЕ В БРАЗИЛИЯ

Обн. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Валери Иванов Йотов - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кооперативна република Гаяна със седалище в Бразилия.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 3 декември 2014 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките