Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

УКАЗ № 287 ОТ 04.12.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БОЙКО ВАСИЛЕВ КОЦЕВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ТУРКМЕНИСТАН СЪС СЕДАЛИЩЕ В МОСКВА

 

УКАЗ № 287 ОТ 04.12.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БОЙКО ВАСИЛЕВ КОЦЕВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ТУРКМЕНИСТАН СЪС СЕДАЛИЩЕ В МОСКВА

Обн. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Бойко Василев Коцев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Туркменистан със седалище в Москва.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 4 декември 2014 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките