Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 19.XII

УКАЗ № 288 ОТ 11.12.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЪРЖАВАТА КАТАР

 

УКАЗ № 288 ОТ 11.12.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЪРЖАВАТА КАТАР

Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Метин Хюсеин Казак за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 11 декември 2014 г.

Подпечатан с държавния печат.