Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 24.XII

УКАЗ № 295 ОТ 19.12.2014 Г. ЗА ДА СЕ ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ЗА РЕШАВАН

 

УКАЗ № 295 ОТ 19.12.2014 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ЩЕТАТА ПО КАЗУСА "ЦЕМЕКО" ООД - СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ, И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И "KLÖSTERS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH" - КЕМПЕН, ГЕРМАНИЯ

Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "Цемеко" ООД - София, България, и на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и "Klösters Beteiligungsgesellschaft mbH" - Кемпен, Германия, приет от ХLIIІ Народно събрание на 17 декември 2014 г.

Издаден в София на 19 декември 2014 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките