Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 50 от 3.VII

УКАЗ № 114 ОТ 30.06.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

 

УКАЗ № 114 ОТ 30.06.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, приет от ХLІІI Народно събрание на 25 юни 2015 г.

Издаден в София на 30 юни 2015 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките