Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 77 от 6.X

УКАЗ № 173 ОТ 23.09.2015 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАД. ДОЧИ РУСЕВА ЕКСЕРОВА С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 173 ОТ 23.09.2015 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАД. ДОЧИ РУСЕВА ЕКСЕРОВА С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.77 от 6 Октомври 2015г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам акад. Дочи Русева Ексерова с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен за нейните големи заслуги за развитието на колоидната наука.

Издаден в София на 23 септември 2015 г.

Подпечатан с държавния печат.