Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 88 от 13.XI

УКАЗ № 213 ОТ 30.10.2015 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ЯВОР АНТОНОВ МАТЕЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА 68-А БРИГАДА "СПЕЦИАЛНИ СИЛИ" И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

 

УКАЗ № 213 ОТ 30.10.2015 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ЯВОР АНТОНОВ МАТЕЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА 68-А БРИГАДА "СПЕЦИАЛНИ СИЛИ" И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

Обн. ДВ. бр.88 от 13 Ноември 2015г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Назначавам полковник Явор Антонов Матеев на длъжността командир на 68-а бригада "Специални сили".

2. Удостоявам полковник Явор Антонов Матеев с висше офицерско звание "бригаден генерал".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 30 октомври 2015 г.

Подпечатан с държавния печат.