Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 30.XII

РЕШЕНИЕ № 993 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА ПРОМЯНА В ОБЩИНА КРЕСНА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД - ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕДНО НАСЕЛЕНО МЯСТО КЪМ ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

РЕШЕНИЕ № 993 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА ПРОМЯНА В ОБЩИНА КРЕСНА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД - ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕДНО НАСЕЛЕНО МЯСТО КЪМ ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО

Обн. ДВ. бр.103 от 30 Декември 2015г.

На основание чл. 32, ал. 4 във връзка с чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройството на Република България


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


Присъединява населеното място с. Будилци (06834) към населеното място с. Сливница (67369) от община Кресна (BLG28), област Благоевград (BLG).