Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 54 от 15.VII

УКАЗ № 233 ОТ 04.07.2016 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ДАНЧО ДИМИТРОВ ДЯКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПОМОЩНИК-НАЧАЛНИК НА ЩАБА J9 - ЦИВИЛНО-ВОЕННИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПАРТНЬОРСТВО В СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В БРУНСУМ, ХОЛАНДИЯ И НАЗНАЧАВАНЕ

 

УКАЗ № 233 ОТ 04.07.2016 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ДАНЧО ДИМИТРОВ ДЯКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПОМОЩНИК-НАЧАЛНИК НА ЩАБА J9 - ЦИВИЛНО-ВОЕННИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПАРТНЬОРСТВО В СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В БРУНСУМ, ХОЛАНДИЯ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪВЕТНИК НА ВЪРХОВНИЯ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПО ВОЕННАТА СИГУРНОСТ

Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2016г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам бригаден генерал Данчо Димитров Дяков от длъжността помощник-началник на щаба J9 - цивилно-военни взаимоотношения и партньорство в Съюзното командване на силите на НАТО в Брунсум, Холандия, считано от 2 август 2016 г.

2. Назначавам бригаден генерал Данчо Димитров Дяков на длъжността съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност, считано от 2 август 2016 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 4 юли 2016 г.

Подпечатан с държавния печат.