Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 23.VII

ЗАПОВЕД № ЛС-04-671 ОТ 19 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

 

ЗАПОВЕД № ЛС-04-671 ОТ 19 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.35 от 2 Май 2017г., изм. ДВ. бр.61 от 23 Юли 2021г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2022г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2022г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като се запознах с резултатите от изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-04-1983 от 2.12.2016 г., нареждам:

Допълвам утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) и допълнен със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. (ДВ, бр. 52 от 2007 г.) и Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. (ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, с издържалите успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик, както следва:Трите имена на кандидата

Електронен адрес

Адрес

Телефон

Специалност

1.

Александър Тодоров Алексиев

theblues@abv.bg

София, ул. Ореховски дол 4, ап. 14

886 238 630

юрист

2.

Ангелинка Николова Николова

ang@abv.bg

Търговище, ул. Г. Бенковски 5А

888 755 578

юрист

3.

Андрей Любомиров Атанасов

advatanassov@gmail.com

Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3

884 310 362

юрист

4.

Анита Станимирова Чемширова

anita.chemshirova@gmail.com

София, ул. Пирин 62, ет. 2, ап. 10

886 606 990

юрист

5.

Анна Николаева Търпенова-Михайлова

tarpenova.anna@gmail.com

София, бул. Витоша 19, ет. 4, ап. 14

888 711 691

юрист

6.

Антоанета Кирилова Богданова

a_bogdanova@abv.bg

Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 10

898 521 436

юрист

7.

Благой Христов Златанов

adv.zlatanov@yahoo.com

Велико Търново, ул. Христо Смирненски 5, ет. 1

899 286 749

юрист и икономист

8.

Богдан Димитров Татарчев

tatarchev@gmail.com

София 1870, кв. Ботунец, административна сграда на "Кремиковци" - АД, ет. 2

882 275 313

юрист

9.

Ваня Георгиева Ангелова

angelova@ga_lawfirm.bg

София, ул. Граф Игнатиев 9Б, ет. 1, офис 1

886 111 191

юрист

10.

Венцислав Руменов Георгиев

georgiev.ventsislav@gmail.com

Пловдив, ул. Добри Войников 48, ап. 17

885 161 662

юрист

11.

Веселин Константинов Христов

veshris@yahoo.com

София, кв. Изток, ул. Димчо Дебелянов 14, бл. 84, ап. 5

898 556 981

юрист

12.

Виктор Сергеев Миленков

v.milenkov@gmail.com

София, ул. Алабин 34, ет. 4

888 999 599

икономист

13.

Виолета Милчева Йотова

vili_alexova@abv.bg

Мездра, ул. Св. св. Кирил и Методий 11, ет. 1, офис 1

876 887 858

юрист

14.

Виолета Неделчева Тодорова

v.todorova@yahoo.com

Пловдив, ул. Добродол 13, ет. 2, ап. 4

898 699 314

юрист

15.

Георги Даниелов Минов

g_minov@abv.bg

София, бул. Тодор Александров 13, ет. 3, ап. 4

889 429 242

юрист

16.

Георги Константинов Недев

nedevgeorgi@gmail.com

Пловдив, ул. Ламартин 2, ет. 1, офис 1

898 420 632

юрист

17.

Георги Цветанов Георгиев

georgi.tsvetanov@abv.bg

София, ж.к. Люлин, бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 1

883 453 104

юрист

18.

Гергана Неделчева Георгиева-Маджарова

m_gergana@hotmail.com

Стара Загора, ул. Българско опълчение 5, вх. Б, ап. 35

888 733 154

юрист

19.

Гинка Първанова Табанска

g.tabanska@ultadvisors.com

София, ул. Сан Стефано 14А, ет. 1, ап. 34

887 465 917

юрист

20.

Даниел Йорданов Йорданов

daniel_yordanov@hotmail.com

Бургас, ул. Адам Мицкевич 1, офис Райфайзенбанк

887 730 939

юрист

21.

Даниела Ивайлова Петкова

lawoffice.dp@gmail.bg

София, ул. Аксаков 17, ет. 5, ап. 11

876 903 053

юрист

22.

Делян Петков Петков

dc21@abv.bg

Долна Митрополия, ул. Хан Аспарух 19А

887 592 593

юрист

23.

Десислава Костова Пачева-Чомпалова

dchompalova@gmail.com

София, бул. Васил Левски 48, офис 2

888 431 732

юрист

24.

Диана Димитрова Кръстева

adv.dianakrasteva@gmail.com

Бургас, ул. Мара Гидик 8, ет. 3

887 625 592

юрист

25.

Диана Димитрова Пашова

diana_pashova@abv.bg

София, кв. Зона Б-5, ул. Одрин, бл. 14, вх. Г, ап. 124

879 270 410

юрист

26.

Димитрина Панайотова Бъклова

ina_baklova@abv.bg

Варна, ул. Морска сирена, бл. 26, ет. 1, ап. 4

0898 743 623; 052 720 260

юрист

27.

Димитър Илиев Димитров

dimitar_

dimitrov_1971@abv.bg

Кърджали, ул. Булаир 6, вх. Б, ап. 1

0878 728 456; 0888 062 085

юрист

28.

Димитър Николаев Маринов

dimitar_law@abv.bg

Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 3, офис 4

888 149 208

юрист

29.

Димитър Петров Шалъфов

d.p.shalafov@gmail.bg

София, бул. Цар Борис III № 126, ет. 1

882 829 035

юрист

30.

Димитър Танчев Танчев

tanchev@tp-partners.net

София, ул. Бистрица 9, офис 6

882 805 126

юрист

31.

Димо Стайков Стайков

dimo.staykov.staykov@gmail.com

София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 1

886 319 557

юрист

32.

Дияна Благоева Атанасова

dib1@abv.bg

Благоевград, ул. Тодор Александров 26, вх. Б, ап. 2

888 111 305

юрист

33.

Доротея Младенова Димова-Северинова

lawyers_rousse@abv.bg

Русе, ул. Д-р Петър Берон 9, ет. 2

888 795 885

юрист

34.

Драгомир Бориславов Ангелов

dragomir.b.angelov@gmail.com

Велико Търново, ул. Ален мак 9, вх. Б, ет. 2, ап. 3

886 868 638

юрист

35.

Дянко Пенчев Цепов

d.tsepov@lawyer.bg

София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6

888 800 346

юрист

36.

Евгени Манолов Милушев

evgeni_mil@abv.bg

Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев 93, ет. 1, офис 2

898 507 616

юрист

37.

Емил Йорданов Радев

e.radev@

partnerconsult.net

Варна, ул. Феликс Каниц 32, партер

888 247 080

юрист

38.

Емил Стефанов Симеонов

emil.simeonov@splawco.com

София, ул. Хан Аспарух 12, ап. 3

889 916 163

юрист

39.

Емилия Иванова Лесова-Тодорова

e.lesova@kltadvisors.com

София, ул. Сан Стефано 14А, ет. 1, ап. 14

886 522 508

юрист

40.

Живко Бойков Бойчев

jboichev@abv.bg

Бургас, к-с Славейков, бл. 1Б, вх. 8, ет. 7, ап. 126

889 531 243

юрист

41.

Жулиета Стойкова Димитрова

dimitrova@lawyer@gmail.bg

София, бул. Проф. Цв. Лазаров 13, ет. 6, офис 609

897 464 484

юрист

42.

Звездомир Златков Хаджиев

zvezdomirr@gmail.com

София, бул. Симеоновско шосе 77, вх. А, ап. 16

882 621 685

юрист

43.

Зорница Цветанова Лазарова

zory.lazarova@gmail.com

София, ул. Манастирска 8А, ет. 5, ап. 21

887 290 228

юрист

44.

Зоя Димитрова Йорданова

zoia70@abv.bg

Ловеч, ул. Никола Петков 25, ет. 4, ап. 4

888 670 073

юрист

45.

Ивайла Миткова Гаджерукова

ivaila_mg@mail.bg

Бургас, ул. Оборище 76, ет. 1, ап. 1

888 600 113

юрист и икономист

46.

Ивайло Василев Ризов

ivailo_rizov@abv.bg

София, ул. Алабин 29, ет. 2, офис 11

898 612 445

юрист

47.

Иван Владимиров Владимиров

philippopolis@gmail.bg

София, бул. Витоша 19, ет. 4, ап. 14

885 889 477

юрист

48.

Иван Георгиев Иванов

ivanov_i@abv.bg

София, ул. Ген. Стефан Тошев 8, вх. В, ет. 5, ап. 10

889 674 338

икономист

49.

Иван Ненов Нанев

ivnanev@gmail.com

Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 3

888 521 080

юрист

50.

Иван Петров Моцов

motzov@abv.bg

Плевен, ул. Катя Попова 2, ет. 3, офис 15

885 400 003

юрист

51.

Иво Николов Чех­ларов

ivo.chehlarov@mail.bg

София, ул. Гео Милев 20

886 101 029

икономист

52.

Иво Спасов Димитров

ivosdimitrov@gmail.com

София, ул. Цар Асен № 17

878 101 754

икономист

53.

Игнат Николов Нед­ков

ignatnedkov@gmail.bg

София, ул. Позитано 24, ет. 1, адв. кантора

0889 277 552; 0877 777 654

юрист

54.

Ирена Стефанова Иванова

ivanova30reni@abv.bg

Белослав, ул. Средна гора 44

899 950 166

юрист

55.

Калина Георгиева Маркова

markova.gmi@gmail.com

София, кв. Изток, бул. Самоков 16, ет. 3, ап. 9

894 374 550

юрист

56.

Калина Стефанова Манойлова-Тонева

kalina.toneva.kt@gmail.com

София, ул. Погледец 24, вх. Б, ет. 5, ап. 33

0878 770 707; 0889 312 482

икономист

57.

Кирил Стефанов Груйчев

kiril.gruychev@gmail.com

София, ул. Цар Асен 79, ет. 2, ап. 5

896610703;

0894 377 742

юрист

58.

Красимир Венциславов Атанасов

adv_atanasov@abv.bg

София, ж.к. Младост 4, бл. 488, вх. 2, ап. 28

884 928 448

юрист

59.

Кристина Тодорова Гунева

kgouneva@gmail.com

София, кв. Лозенец, ул. Зелено дърво 7, ет. 3

887 242 734

юрист

60.

Левен Сабинов Северинов

lawyers_rousse@abv.bg

Русе, ул. Д-р Петър Берон 9, ет. 2, офис 4

888 796 885

юрист

61.

Лена Ганчева Сандъкчиева

evroconsult@abv.bg

Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 10

887 944 643

юрист

62.

Лили Пламенова Матева-Цанкова

l.mateva@abv.bg

Велико Търново, ул. Васил Левски 15, ет. 9

0888 848 996; 062 636 930

юрист

63.

Лора Георгиева Ризова-Вълкова

lora_riz@abv.bg

София, кв. Павлово, бул. Ал. Пушкин 21, ет. 6, ап. 29

0888 269 162; 0895 601 961

юрист

64.

Любка Георгиева Янева-Танковска

yanevatankovska@gmail.com

Пазарджик, ул. Градинарска 4

887 645 747

икономист

65.

Любомир Симеонов Кръстев

lubomirk@abv.bg

София, ж.к. Бели брези, ул. Дойран 23, ет. 6, ап. 23

887 314 417

юрист

66.

Магда Иванова Христозова

magiivanova@abv.bg

Русе, ул. Алея Възраждане 110, вх. Б, ет. 7, ап. 14

888 513 355

юрист

67.

Марин Валентинов Дичев

dichev_87@abv.bg

София, ж.к. Младост 3, бл. 329, вх. Б, ап. 31

887 454 339

юрист

68.

Мария Гаврилова Накова

mg_nakova@yahoo.com

Ботевград, ул. Севаст Огнян 4, ет. 2, офис 6

888 792 626

юрист

69.

Мария Иванова Рупчина-Димова

m.dimova@aramaxima.com

София, ж.к. Сердика, бл. 9, ет. 15, ап. 50

886 737 789

юрист

70.

Мариян Димитров Момиров

marian_momirov@abv.bg

София, ул. Христо Белчев 2, ет. 6, офис 32

888 244 052

юрист

71.

Матей Красимиров Колев

mateykolev@abv.bg

София, ул. Граф Игнатиев 38, вх. А, ет. 3, ап. 7

888 352 645

юрист

72.

Мая Атанасова Янкова

maiayankova@abv.bg

Велико Търново, ул. Васил Левски 29 В, ет. 2

0889 430 171; 062 621 661

юрист

73.

Милен Живков Китин

kitinm@mail.bg

Хасково, ул. Стефан Стамболов 4, ет. 4, ап. 24

888 144 671

юрист

74.

Милен Костадинов Бузов

milenbuzov@gmail.com

София, ж.к. Младост 1, бл. 148, вх. 1, ап. 3

888 300 234

икономист

75.

Милена Неделчева Райкова

adv.raykova@gmail.com

София, ул. Свиленица 14, вх. Б, ап. 18

888 008 208

икономист и юрист

76.

Мирена Славчева Ставрева

mir_stavreva@yahoo.com

София, ул. Лавеле 38, ет. 1, ап. 4

887 755 311

юрист

77.

Мирослав Георгиев Стайков

mirotan@abv.bg

София, ул. Богдан № 11, ет. 3, ап. 1

888 252 505

юрист

78.

Михаил Васков Мишев

m_mishev@abv.bg

Враца, ул. Полковник Лукашов 10, ет. 5, офис 506

877 101 180;

факс 092 626 666

юрист

79.

Михаил Красимиров Антонов

michailantonov@abv.bg

София, ул. Лавеле 38

888 269 017

юрист

80.

Младен Събев Йовчев

ml_yovchev@abv.bg

Сливен, ул. Никола Карев 3, офис 2

887 749 785

юрист

81.

Николай Гинков Ников

adv.nikov@abv.bg

София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, кант. 364

888 738 600; 0895 429 087

юрист

82.

Николай Димитров Николов

nikolaynikolov83@gmail.com

Червен бряг, ул. Ангел Кънчев 4А

882 275 310

юрист

83.

Николина Денева Казакова

n_kazakova@mail.bg

София, ул. Пъстър свят 5, ет. 4, ателие 6

889 722 777

юрист

84.

Огнян Николаев Лазаров

ogi_lazarov@yahoo.com

София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6

888 852 284

юрист

85.

Павел Димитров Цанов

pavel.tsanov@gmail.com

София, ул. Тинтява № 13Б, ет. 6

889 332 311

юрист

86.

Петко Тодоров Тодоров

office@petkotodorov.bg

Пловдив, ул. 4 януари 36, ет. 4, ап. 6

898 699 311

юрист

87.

Петър Божинов Кунзов

kunzov@gmail.com

София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк София 1, гр. 1, вх. А, ет. 4

885 450 845

юрист

88.

Петър Симеонов Ризов

prizov@abv.bg

София, район „Слатина“, ул. Ат. Узунов 25, вх. Д, ап. 105

888 208 400

юрист

89.

Петя Ангелова Бостанджиева -Китин

pbostandzhieva@gmail.com

Хасково, ул. Стефан Стамболов 4, ет. 4, ап. 24

887 387 956

юрист

90.

Пламен Георгиев Христозов

plhristozov@gmail.com

Русе, ул. Алея Възраждане 110, вх. 2, ет. 7

887 597 488

юрист

91.

Пламен Иванов Цветанов

pcwetanov@abv.bg

Плевен, ул. Странджа 27, вх. А, ет. 2, ап. 6

886 560 981

икономист

92.

Пламена Горанова Гаджонова-Ангелова

plamenagadjonova@hotmail.com

Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 11А, ет. 3, офис 21

888 436 952

юрист

93.

Радостина Велизарова Рангелова

radostina_vr@abv.bg

Видин, ул. Бдин 24

888 848 419;

факс 094 600 007

юрист

94.

Розалин Ганев Салчев

rsalchev@yahoo.com

София, ул. Г. С. Раковски 125, ет. 1, ап. 1

895 557 514

юрист и

икономист

95.

Румен Илиев Ангелов

angelov.rumen@abv.bg

София, ул. Владайска 23, ет. 4, ап. 9

0899 424 949; 0878 695 003

юрист

96.

Светлин Василев Кънев

attourney@gmail.com

Русе, ул. Александровска 87, ет. 2

888 642 545;

факс 082 873 706

юрист

97.

Светлозар Емануилов Иванов

svetlozar.emanuilov@gmail.com

София, ул. Антим I 113

888 605 690

юрист

98.

Свилен Неделчев Цонев

sv.tzonev@gmail.com

Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий 2, вх. 1, ет. 1, ап. 1

889 429 161

юрист

99.

Станислав Събев Мишуров

smishurov@gmail.com

София, ж.к. Младост 1, бл. 42А, ет. 9, ап. 43

885 776 810

икономист

100.

Стела Цецкова Иванова-Мантай

stela.ivanova@bnt.eu

София, ул. Гладстон 48

888 617 612; факс 02 980 06 43

юрист

101.

Стоимен Костов Чакалов

adv-cholakov@abv.bg

София, ж.к. Сухата река, бл. 54, вх. В, ап. 16

887 257 693

юрист

102.

Теодора Андреева Пресолска

tedi.presolska@gmail.com

София, ул. Борово 41, ет. 2, ап. 5

886 198 993

юрист

103.

Теодора Евгениева Колева

tlo@abv.bg

София, ул. Граф Игнатиев 38, вх. А, ет. 3, ап. 7

883 312 996

юрист

104.

Тихомир Младенов Трифонов

tisho_trifonov@abv.bg

Русе, бул. Придунавски“ 6А, ет. 4

889 433 437

юрист

105.

Тихомир Николов Димитров

tdimitrov734@gmail.com

София, ул. Димитър Пет­ков 117, ет. 4, ап. 10

887 765 225

юрист

106.

Тодор Георгиев Чобанов

tdchobanov@gmail.com

София, кв. Ботунец, „Кремиковци“ АД (н)

882 275 303

юрист

107.

Харалан Георгиев Василев

harivasilev@gmail.com

Хасково, бул. Г. С. Раковски 26, вх. А, ет. 5, офис 521

878 936 139

икономист

108.

Явор Валериев Карапанайотов

y.karapanayotov@kltadvisors.com

София, ул. Сан Стефано 14А, ет. 1, ап. 34

0888 980 037;

02 494 09 61

юрист и икономист

109.

Ялдъз Юсуф Кунгю

iauk@abv.bg

Якоруда, ул. Средна гора 4

888 927 646

икономист


Заповедта да бъде публикувана на електронната страница на Министерството на правосъдието и съобщена писмено на всички кандидати, подали заявление за участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик.

Заповедта може да бъде оспорвана пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването. Оспорването на заповедта не спира нейното изпълнение по отношение на лицата, придобили квалификация за синдици.


Извадка от Неофициален раздел бр. 35 от 02.05.2017 г. на ДВ