Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 36 от 27.IV

УКАЗ № 105 ОТ 18.04.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ПЛАМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ" И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ", СЧИТАНО ОТ 22 МАЙ 2018 Г.

 

УКАЗ № 105 ОТ 18.04.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ПЛАМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ" И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ", СЧИТАНО ОТ 22 МАЙ 2018 Г.

Обн. ДВ. бр.36 от 27 Април 2018г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Назначавам полковник Пламен Иванов Ангелов на длъжността директор на служба "Военна информация", считано от 22 май 2018 г.

2. Удостоявам полковник Пламен Иванов Ангелов с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 22 май 2018 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 18 април 2018 г.

Подпечатан с държавния печат.