Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

 

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2018г., изм. ДВ. бр.44 от 29 Май 2018г., изм. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 14 Юни 2019г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г., изм. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.106 от 15 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.108 от 22 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2021г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2021г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2021г., изм. ДВ. бр.34 от 23 Април 2021г., изм. ДВ. бр.35 от 27 Април 2021г., изм. ДВ. бр.49 от 11 Юни 2021г., изм. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2021г., изм. ДВ. бр.55 от 2 Юли 2021г., изм. ДВ. бр.58 от 13 Юли 2021г., изм. ДВ. бр.59 от 16 Юли 2021г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г., изм. ДВ. бр.61 от 23 Юли 2021г., изм. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г., изм. ДВ. бр.79 от 21 Септември 2021г., изм. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г., изм. ДВ. бр.86 от 15 Октомври 2021г., изм. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2021г., изм. ДВ. бр.88 от 22 Октомври 2021г., изм. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2021г., изм. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г., изм. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г., доп. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.101 от 3 Декември 2021г., изм. ДВ. бр.103 от 10 Декември 2021г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2022г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2022г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2022г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г., изм. ДВ. бр.22 от 18 Март 2022г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2022г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2022г., изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г., изм. ДВ. бр.33 от 29 Април 2022г., изм. ДВ. бр.34 от 3 Май 2022г., изм. ДВ. бр.38 от 20 Май 2022г., изм. ДВ. бр.43 от 10 Юни 2022г., изм. ДВ. бр.45 от 17 Юни 2022г., доп. ДВ. бр.57 от 22 Юли 2022г., изм. ДВ. бр.60 от 29 Юли 2022г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2022г., изм. ДВ. бр.80 от 7 Октомври 2022г., изм. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г., изм. ДВ. бр.26 от 21 Март 2023г., изм. ДВ. бр.30 от 4 Април 2023г., изм. ДВ. бр.33 от 10 Април 2023г., изм. ДВ. бр.34 от 11 Април 2023г., изм. ДВ. бр.54 от 23 Юни 2023г., доп. ДВ. бр.60 от 14 Юли 2023г., изм. ДВ. бр.65 от 28 Юли 2023г., изм. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г., изм. ДВ. бр.91 от 31 Октомври 2023г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците обнародва:АКТУАЛЕН СПИСЪК

на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

Име

Адрес

Телефон

Факс

Ел. поща

1

2

3

4

5

6

1.

Албена Любенова Ванчева

София, ул. Граф Игнатиев № 14, ет. 1

0888/30-84-30

 

albena.vancheva@yahoo.com

2.

Албена Милчова Николова

София 1505, ул. Калиманци № 49, вх. А, ет. 4, ап. 18

0884 452 243

 

al.nikolova@gmail.com

3.

Александър Атанасов Великов

София, ул. Лайош Кошут № 22

851-01-05

851-01-05

alexander.velikov@abv.bg

4.

Александър Борисов Тошев

Кюстендил, ул. Гороцветна № 35, ет. 1

0888 3760164

 

toshevbg@abv.bg

5.

Александър Георгиев Костадинов

София 1000, ул. Ангел Кънчев № 26, ет. 2

0888/881774

 

alekostadinov@gmail.com

6.

Александър Йорданов Комсийски

Стара Загора 6000, ул. Генерал Столетов № 42A

042/600 345

 

komsiiski@komsiiski.com

7.

Александър Тодоров Алексиев

София, ул. Ореховски дол № 4, ап. 14

0886 238 630

 

theblues@abv.bg

8.

Александър Ценков Георгиев

София 1303, ул. Брегалница № 38-40, ет. 1, ап. 3

02/829 41 11; 02/829 42 22

 

georgiev@bullegal.com

9.

Алексей Драганов Цветанов

София, ул. Иван Денкоглу № 28, ет. 2, ап. 2

0878 423 567

 

alekseydraganov@gmail.com

10.

Ана Георгиева Миленкова

София, ул. Алабин № 34, ет. 4, ап. 8

0878 922 025

 

ana.milenkova@gmail.com

11.

Анастас Момчилов Нучев

София, ул. Леге № 10, ет. 4

0898 428 429

 

anastass@mail.bg

12.

Ангел Ангелов Ганев

София, бул. Цар Освободител № 8А, ет. 4

0888 801 115

 

aganev@abv.bg

13.

Ангел Николов Донов

Варна 9000, ул. Ген. Радко Димитриев № 7

052/615513

 

angeldonov@abv.bg

14.

Ангелинка Николова Николова

Търговище, ул. Г. Бенковски № 5А

0888 755 578

 

ang@abv.bg

15.

Андрей Любомиров Атанасов

Пловдив, ул. Хъшовска № 5, ет. 3

0884 310 362

 

advatanassov@gmail.com

16.

Анита Станимирова Чемширова

София, ул. Пирин № 62, ет. 2, ап. 10

886 606 990

 

anita.chemshirova@gmail.com

17.

Анна Николаева Търпенова-Михайлова

София, бул. Витоша № 19, ет. 4, ап. 14

888 711 691

 

tarpenova.anna@gmail.com

18.

Антоанета Божидарова Стойкова

Плевен, ул. Иван Вазов № 10а, ап. 14

064/80 69 32; 0887 604 167

 

antoanetastoikova@abv.bg

19.

Антоанета Георгиева Димитрова

Пловдив 4000, ул. Опълченска № 10

032/634 154; 0899 815 770

 

antoaneta_shilevco@abv.bg

20.

Антоанета Кирилова Богданова

Благоевград, ул. Парангалица № 1, ет. 1, офис 2

0898 521 436

 

a_bogdanova@abv.bg

21.

Антоанета Николова Николова

Пловдив, ул. Хан Кубрат № 8, ет. 2, ап. 7

032/392338; 0888 553 338

 

adv.tonynikolova@gmail.com

22.

Антон Любенов Съботинов

София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 4Б, вх. Б, ет. 3, ап. 21

02/588 309

 

sabotinov_anton@yahoo.com

23.

Асен Русенов Манев

Пловдив 4000, ул. Калофер № 12, ет. 1, ап. М 4

0898 461 271; 032/392 451

 

asenmanev@abv.bg

24.

Благой Христов Златанов

Велико Търново, ул. Христо Смирненски № 5, ет. 1

0899 286 749

 

adv.zlatanov@yahoo.com

25.

Богдан Димитров Татарчев

София 1870, кв. Ботунец, административна сграда на "Кремиковци" - АД, ет. 2

0882 275 313

 

tatarchev@gmail.com

26.

Боривой Ангелов Миланов

София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. Краище, бл. 26, вх. В, ет. 4, ап. 50

0889 242 847

 

borivoi@dir.bg

27.

Борис Любенов Борисов

София, бул. Христо Ботев № 48, ет. 4, офис 409

0878 267 478

 

blborissov@mail.bg

28.

Борис Манолов Витанов

София, ж.к. Бъкстон, ул. Мур № 1А, вх. А, ап. 23

0887/982576

 

 

29.

Борислав Димитров Захариев

София, ул. Порто Лагос № 7, вх. Б, ап. 18

0888/258156

 

b.zahariev@zaharievandpartners.com

30.

Борислав Иванов Чолаков

София 1612, кв. Лагера, бл. 44, вх. А, ет. 10, ап. 45

0888/360774

 

bobby_tch@yahoo.com

31.

Бохос Кеворк Кеворкян

София, ул. Христо Белчев 8 А, ет. 1, ап. 4

0888/887571

 

Bohos.kevorkian@lawfirm-gsk.com

32.

Бранимир Димов Димитров

София, ж.к. Люлин 2, бл. 218, вх. А, ет. 3, ап. 7

0882 179 909

 

branimirdimtrov@abv.bg

33.

Бранимир Николаев Балачев

Варна, ул. Парижка комуна № 2

052/612 505; 0888 307 707

 

lawyer@balachev.com

34.

(зал. - ДВ, бр. 61 от 2021 г.) 

35.

Валентин Любенов Георгиев

София, ул. Парчевич № 27

02/9376500; 0888 218 689

 

boko@georg-tod.com

36.

Валентина Методиева Попова

София 1113, ул. Райко Алексиев № 26, бл. 3, вх. A, ет. 5, ап. 11

02/9717535

 

valpopova@speednetbg.net

37.

Валери Петров Анчев

София, ул. Добруджа № 1, ет. 4

0888 795 075

 

v_anchev@abv.bg

38.

Валя Георгиева Иванова

Плевен, бул. Христо Ботев № 115, вх. Б, ет. 7, ап. 14

0885 013 253

 

valyq_ivanova@abv.bg

39.

Ванко Петров Митев

София, ул. Позитано № 32, ет. 2, ап. 4

 0888 416 392

 

vankomitev@abv.bg

40.

Ваня Георгиева Ангелова

София, ул. Граф Игнатиев № 9Б, ет. 1, ап. офис 1

0886 111 191

 

angelova@ga-lawfirm.bg

41.

Васил Методиев Стефанов

София 1000, ул. Съборна № 14, ет. 5

0888 837 488

 

metodiev@arunabg.com

42.

Велина Аспарухова Рашкова

София 1606, ул. Лайош Кошут № 22, ет. 1

 

 

vrashkov@abv.bg

43.

Величка Костадинова Костадинова

София, ул. Три уши № 8, ет. 4

0887 594 953

 

villy_kostadinova@abv.bg

44.

Венцеслава Стефанова Стефанова

София, п.к. 1000, бул. Александър Стамболийски № 53, ет. 1

0888 209 045

 

advokat@stefanova.bg

45.

Венцислав Руменов Георгиев

Пловдив, бул. Марица № 154, вх. А, ет. 3, офис А-8

0885 161 662

 

georgiev.ventsislav@gmail.com

46.

Весела Василева Дахтерова

София 1113, ул. Алфред Нобел № 2, вх. Г, ет. 3, ап. 6

02/719875

 

 

47.

Веселин Димитров Вангелов

София, ул. Делян Белишки № 54, ет. 4, ап. 13

0888 652 144

 

veselin_vangelov@abv.bg

48.

Веселин Иванчев Георгиев

София, бул. Витоша № 26, ет. 2

0886 845 942; 02/423 16 85

 

vesselin.georgiev@gmail.com

49.

Веселин Константинов Хрис­тов

София, кв. Изток, ул. Димчо Дебелянов № 14, бл. 84, ап. 5

0898 556 981

 

veshris@yahoo.com

50.

Веселин Луканов Банков

София, ул. Ивайло № 23, ап. 3

02/8524518; 0887 246 185

 

veselin.bankov@mail.bg

51.

 (зал. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) 

52.

Вечислав Христов Чанков

Бургас, ул. Фердинандова 57, ет. 2

056/840186

 

vechislav.chankov@mail.bg

53.

Виктор Сергеев Миленков

София, ул. Алабин № 34, ет. 4

0888 999 599

 

v.milenkov@gmail.com

54.

(зал. - ДВ, бр. 87 от 2021 г.)

55.

(зал. - ДВ, бр. 88 от 2021 г.)

56.

(зал. - ДВ, бр. 87 от 2021 г.)

57.

Владимир Дочев Кинкин

София, ул. Цар Иван Шишман № 8

02/9803475

 

officelf@lawfirm-bg.org

58.

Владимир Иванов Владинов

София 1504, бул. Васил Левски № 144, вх. А, ет. 1, ап. 2

0888/855335

 

vvladinov@abv.bg

59.

Владимир Тодоров Петков

София 1000, ул. Бистрица № 9, ап. офис 6

02/9863526

 

petkovv@aredan.com

60.

Владимир Янков Вакрилов

София, ул. Княз Борис I № 120

0888 693 344

 

vladi.vakrilov@gmail.bg

61.

(зал. - ДВ, бр. 87 от 2021 г.)

62.

Габриела Павлова Сулай

Варна 9000, ул. Дрин № 1, вх. Е, ет. 6, ап. 82

052/616887

 

gabisulai@abv.bg

63.

Галина Илиева Христова

София, бул. Витоша № 15, ет. 4

0889 008 229

 

g.hristovs.lawoffice@gmail.com

64.

Ганка Янева Кольовска

София 1769, кв. Мусагеница, бул. Климент Охридски № 1А, ет. 2, ап. 2

02/8700502

 

syndic@abv.bg

65.

Георги Василев Георгиев

София 1616, ул. Момина скала № 16

0888/304001

 

georgiev@abv.bg

66.

Георги Гавраилов Чолаков

София, ул. Златовръх № 21, ап. 8

02/816 20 43; 0894 406 630

 

cholakov.g@gmail.com

67.

Георги Георгиев Миленов

София, кв. Гоце Делчев, бл. 22, вх. В, ет. 7, ап. 19

0894 406 757; 02/816 20 45

 

adv.milenov@abv.bg

68.

Георги Даниелов Минов

София, бул. Тодор Александров № 13, ет. 3, ап. 4

0889 429 242

 

g_minov@abv.bg

69.

Георги Димитров Чокоев

Русе, ул. Александровска № 26, бл. РОЯЛ СИТИ ЦЕНТЪР, вх. от ул. Олимпи Панов, ет. 2

0887 511 756

 

chokoev_rs@abv.bg

70.

Георги Константинов Недев

Пловдив, ул. Ламартин № 2, ет. 1, ап. офис 1

0898 420 632

 

nedevgeorgi@gmail.com

71.

Георги Николов Гонев

с. Марково, ул. Мир № 2

0898/632782

 

georgigonev@gmail.com

72.

Георги Събев Събев

София 1000, ул. Парчевич № 42, ет. 2

02/980 04 12

02/980 04 13

gsabev@sabevandpartners.com

73.

Георги Цветанов Георгиев

София, бул. Янко Сакъзов № 10, ет. 2, офис 5

0883 453 104

 

gtcgeorgiev@gmail.com

74.

Гергана Неделчева Георгиева-Маджарова

Стара Загора, ул. Българско опълчение № 5, вх. Б, ап. 35

0888 733 154

 

m_gergana@hotmail.com

75.

(зал. - ДВ, бр. 87 от 2021 г.)

76.

Гинка Първанова Табанска

София, ул. Сан Стефано № 14А, ет. 1, ап. 34

0887 465 917

 

g.tabanska@kltadvisors.com

77.

Даниел Йорданов Йорданов

Бургас, ул. Адам Мицкевич № 1, ап. офис Райфайзенбанк

0887 730 939

 

daniel_yordanov@hotmail.com

78.

Даниела Вълчева Демирева-Гюрова

Стара Загора 6000, кв. Казански, бл. 8, вх. А, ет. 2, ап. 5

042-256057

 

ddemireva@abv.bg

79.

(зал. - ДВ, бр. 87 от 2021 г.)

80.

Дарина Димитрова Илиева

Варна 9010, ул. К.д.п. Георги Боев 4, ап. 10

0889 041 443; 052/301 742

 

d._ilieva@abv.bg

81.

Дафинка Найденова Илиева

Шумен 9700, ул. Климент Охридски № 35, вх. 3, ап. 55

0888/447974

 

d.naydenova@abv.bg

82.

Дафинка Такова Станева

Монтана, ул. Антим I № 1, ап. офис 11

0888 554 758

 

staneva.dafinka@gmail.com

83.

(зал. - ДВ, бр. 87 от 2021 г.)

84.

Денчо Георгиев Авджиев

Добрич 9300, ул. Ангел Кънчев № 5, ет. 2

058/602086

 

 

85.

Десислава Георгиева Николова

Бургас, ул. Васил Априлов № 16, ет. 3, ап. офис 2

0888 974 212

 

adv.desinikolova@gmail.com

86.

Десислава Костова Пачева-Чомпалова

София, бул. Васил Левски № 48, ап. офис 2

0888 431 732

 

dchompalova@gmail.com

87.

Диана Димитрова Кръстева

Бургас, ул. Мара Гидик № 8, ет. 3

0887 625 592

 

adv.dianakrasteva@gmail.com

88.

(зал. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.)

89.

Диана Меранзова Банкова

София, Ивайло № 23, ет. 3, ап. 3

0888 303 388

 

d_meranzova@mail.bg

90.

Диана Томанова Димитрова

Пловдив, ул. Алцеко № 16, ет. 5, ап. офис 3

0888 777 343

 

ddimitrova.office@gmail.com

91.

Димитрина Георгиева Накова

София, бул. Александър Стамболийски № 47, ет. 4, ап. 12

0888/517481

 

d_nakova@abv.bg

92.

(зал. - ДВ, бр. 88 от 2021 г.)

93.

Димитър Валентинов Богданов

София, ул. Христо Белчев № 9, ет. 1

02/980 01 50

 

dbogdanov@abv.bg

94.

Димитър Василев Христов

Русе 7000, ул. Петко Д. Петков № 21, вх. Б, ет. 1

082/876098

 

dhristov@abv.bg

95.

Димитър Георгиев Йорданов

Пловдив, ул. Пере Тошев № 5

032 676 160; 032 676 166; 0885 005 085

 

mail@fidius.biz

96.

Димитър Георгиев Тодоров

София 1404, бул. Гоце Делчев № 103, ет. 10, адвокатска кантора "Тодоров ЛЛП"

0885 822 451

 

d.todorov@todorov-lawoffice.com

97.

Димитър Илиев Димитров

Кърджали, ул. Булаир № 6, вх. Б, ап. 1

0878 728 456; 0888 062 085

 

dimitar_dimitrov_1971@abv.bg

98.

Димитър Костадинов Смиленов

София 1700, бул. Симеоновско шосе № 24, бл. секция А, ап. 2

02/9883041

 

dsmilenov@novelconsult.net

99.

Димитър Николаев Маринов

Пловдив, ул. Стефан Веркович № 3, ет. 3, ап. офис 4

0888 149 208

 

dimitar_law@abv.bg

100.

Димитър Николов Георгиев

Хасково, ул. Преслав № 35

0878 214 727

 

dgeorgiev_adv@mail.bg

101.

  (зал. - ДВ, бр. 9 от 2020 г.)

102.

Димитър Петров Шалъфов

София, бул. Черни връх № 26А, ет. 1, офис 1

0882 829 035

 

d.p.shalafov@gmail.com

103.

Димитър Стефанов Банков

София 1614, ПК 19

0883 380 006

 

dimiter.bankov@gmail.com

104.

Димитър Танчев Танчев

София, ул. Узунджоовска № 6

0882 805 126

 

dimitar.tanchev@gmail.com

105.

(зал. - ДВ, бр. 79 от 2021 г.)

106.

 (зал. - ДВ, бр. 108 от 2020 г.)

107.

Дора Златева Милева-Иванова

Кърджали 6600, ул. Хан Аспарух № 5, вх. А, ап. 12

0886 975 389

 

dora.mileva@abv.bg

108.

Дора Иванова Гарелова

Бургас 8018, ж.к. Зорница, бл. 37, вх. Б, ет. 8, ап. 24

056/862317

 

 

109.

Доротея Младенова Димова-Северинова

Русе, ул. Д-р Петър Берон № 9, ет. 2

0888 795 885

 

lawyers_rousse@abv.bg

110.

(зал. - ДВ, бр. 88 от 2021 г.)

111.

Драгомир Иванов Григоров

Велико Търново 5000, ул. Васил Левски № 27 Б, ет. 1, ап. 2

0888/224885

 

dgrigorov@mail.bg

112.

Дянко Пенчев Цепов

София, ул. Твърдишки проход № 23, ет. 2, ап. офис 6

0888 800 346

 

d.tsepov@lawyer.bg

113.

Евгени Любенов Точев

София, ул. Граф Игнатиев № 14, ет. 1

0888 214 994

 

e.tochev@gmail.com

114.

Евгени Манолов Милушев

Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев № 93, ет. 1, офис 2

0898 507 616

 

evgeni_mil@abv.bg

115.

  (зал. - ДВ, бр. 54 от 2020 г.)

116.

Евгения Владимирова Гагашева

Бургас, бул. Демокрация № 7, ет. 2, ап. офис 6

0889 316 480

056 846 271

lexgroup_bulgaria@yahoo.com

117.

Елвира Гроник Танчева

София 1000, ул. Княз Борис І № 71, ет. партер

+359 888 705 107

 

egtancheva@gmail.com; elvirasoffice@gmail.com

118.

Елена Димитрова Дамгова

София, ул. Миджур № 26

0888 896 840

 

damgova@infotel.bg

119.

Елин Господинов Топалов

София 1463, ул. Христо Белчев № 37, ет. партер

0888 380 094

 

etopalov@gmail.com

120.

(зал. - ДВ, бр. 88 от 2021 г.)

121.

Елияна Борисова Анталовичева

София, ж.к. Славия, бл. 12, вх. А, ет. 2, ап. 9

0887/822464

 

eliantal@abv.bg

122.

Елка Неделчева Петрова

Стара Загора 6000, ул. Хаджи Димитър Асенов № 119, ет. 3, офис 6

042/620 152

042/638 581

office@stramska-petrova.com

123.

Емил Върбанов Томов

София 1680, ул. Пирински проход № 55, вх. А, ап. 15

0898 788 186

 

e.tomov@gmail.bg

124.

Емил Георгиев Делчев

София 1000, ул. Калоян № 8, ет. 2

02/9330979

 

emil.delchev@delchev-lawfirm.com

125.

Емил Йорданов Радев

Варна, ул. Феликс Каниц № 32, ет. партер

0888 247 080

 

e.radev@partnerconsult.net

126.

(зал. - ДВ, бр. 86 от 2021 г.)

127.

(зал. - ДВ, бр. 88 от 2021 г.)

128.

Емилия Иванова Лесова-Тодорова

София, ул. Сан Стефано № 14А, ет. 1, ап. 14

0886 522 508

 

e.lesova@kltadvisors.com

129.

Живко Бойков Бойчев

Бургас, ул. Оборище № 76, ет. 1, ап. 1

0889 531 243

 

jboichev@abv.bg

130.

Жулиета Стойкова Димитрова

София, бул. Проф. Цв. Лазаров № 13, ет. 6, ап. офис 609

0897 464 484

 

dimitrova_lawyer@gmail.bg

131.

Звездомир Златков Хаджиев

София 1303, ул. Софроний Врачански № 1, ет. 3, ап. 5, офис 5.2

0882 621 685

 

zvezdomirhad@gmail.com

132.

Златимир Бориславов Жечев

Варна 9000, ул. Г. С. Раковски № 43, вх. А, ет. 2, ап. 6

052/570472

 

zlatimirj@gmail.com

133.

Зорница Цветанова Лазарова

София, бул. Арсеналски № 11, ет. 6, ап. офис 9

0887 290 228

 

zory.lazarova@gmail.com

134.

Зоя Димитрова Йорданова

Ловеч, ул. Никола Петков № 25, ет. 4, ап. 4

0888 670 073

 

zoia70@abv.bg

135.

Ивайла Миткова Гаджерукова

Бургас, ул. Оборище № 76, ет. 1, ап. 1

0888 600 113

 

ivaila_mg@mail.bg

136.

Ивайло Василев Ризов

София 1303, ул. Опълченска № 46 – 48, ет. 7

0898 612 445

 

ivailo_rizov@abv.bg

137.

Иван Атанасов Манолов

Варна 9000, бул. Цар Освободител № 49, вх. В, ет. 5, ап. 39

052/635 800

 

manolovivan@mail.bg

138.

Иван Василев Карабоев

Варна, ул. Любен Каравелов № 31, вх. А, ет. 2, ап. 6

052/645599

 

i_karaboev@abv.bg

139.

Иван Владимиров Владимиров

София, бул. Витоша № 19, ет. 4, ап. 14

0885 889 477

 

philippopolis@gmail.bg

140.

Иван Георгиев Иванов

София, ул. Ген. Стефан Тошев № 8, вх. В, ет. 5, ап. 10

0889 674 338

 

ivanov_i@abv.bg

141.

Иван Дончев Чернев

София, бул. Христо Ботев № 13, вх. Б (от ул. Св. Иван Рилски), ет. 1

0878 273 324

 

ivan_chernev@abv.bg

142.

Иван Емилов Милев

София, ж.к. Манастирски ливади, ул. Ралевица № 64, вх. В, ет. 3, ап. 44

0888 192 303

 

iemilev@gmail.com

143.

Иван Илиев Зонков

Пловдив 4000, ул. Янко Сакъзов № 9, ет. 2, ап. 3

0888/721620

 

ivan_zonkov@abv.bg

144.

Иван Лазаров Кънев

Смолян, ул. Острица № 26, ап. 13

0885 250 260

 

ivankynev@gmail.com

145.

Иван Ненов Нанев

Пловдив, ул. Йоаким Груев № 38, ет. 3

0888 521 080

 

ivnanev@gmail.com

146.

Иван Ников Иванов

Нова Загора, ул. Генерал Мирски № 7, ет. 2

0888/467-035, 0889/880-793

 

ivan_nikov@abv.bg

147.

Иван Петров Моцов

Плевен, ул. Катя Попова № 2, ет. 3, офис 15

0885 400 003

 

motzov@abv.bg

148.

Иван Петров Тосков

София 1113, бул. Драган Цанков № 36, ет. 3, офис 337

02/9693033; 0897 824 850

 

toskov@toskov-yordanov.com

149.

Иван Тодоров Балабанов

Габрово 5300, ул. Брянска № 44, ет. 2, ап. офис 3, п.к. 113

0887 585 238

 

iv_balabanov@abv.bg

150.

Иван Тодоров Летников

София 1404, бул. Гоце Делчев, бл. 1, вх. Г, ет. 2, ап. 57

02/9812046

 

 

151.

(зал. - ДВ, бр. 44 от 2018 г.)

152.

Ивелин Методиев Иванов

Шумен, ул. Съединение № 68, вх. А, ет. 2, ап. 7

054/800 005; 0887 758 200

 

 

153.

Иво Веселинов Велчевски

София 1000, ул. Шести септември № 1, ет. 2

02/9804978

02/9804979

ivovelchevski@abv.bg

154.

Иво Лъчезаров Георгиев

София, ул. Христо Белчев № 42, вх. Б, ет. 5, ап. 25

0889 562 629

 

Ivo_georgiev@abv.bg

155.

Иво Николов Чех­ларов

София, ул. Гео Милев № 20

0886 101 029

 

ivo.chehlarov@mail.bg

156.

Иво Спасов Димитров

София, ул. Цар Асен № 17

0878 101 754

 

ivosdimitrov@gmail.com

157.

Иво Стоилков Траянов

Русе 7015, ж.к. Дружба 3, ул. Кап.Петко Войвода № 2, бл. 16, вх. Б, ет. 5, ап. 15

082/621264

 

itraqnov@hotmail.com

158.

Иво Христов Гъч­ков

Русе, ул. Александровска № 26, ет. 4, ап. офис 9

0887 243 208

 

igachkov@abv.bg

159.

Иглика Димитрова Логофетова

София 1000, ул. Неофит Рилски № 45, ет. 3, ап. 7

0888/637736

 

 

160.

(зал. - ДВ, бр. 61 от 2021 г.)

161.

Илиан Велиславов Кузманов

София 1330, ж.к. Разсадника, бл. 12, вх. Б, ет. 7, ап. 47

02/8237576

 

kuzmanov_i@abv.bg

162.

(зал. - ДВ, бр. 88 от 2021 г.)

163.

Илка Георгиева Димова-Мазгалева

София, бул. Княз Александър Дондуков № 19, ет. 2

0888 680 812

 

ilka.dimova@abv.bg

164.

Илка Иванова Петкова

Стара Загора, ул. Ал. Батенберг № 10, вх. А, ет. 4, ап. 12

0887/256196

 

ilkasz@abv.bg

165.

 (зал. - ДВ, бр. 35 от 2021 г.)

166.

Йордан Костадинов Костов

София, ж.к. Илинден, ул. Нишка № 172, ет. 3

0878 150 047

 

yordankostov@abv.bg

167.

Йордан Савов Тодоров

София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Постоянство № 1, вх. А, ап. 6

0888/330101

 

iordanstodorov@abv.bg

168.

(зал. - ДВ, бр. 88 от 2021 г.)

169.

Ирена Стефанова Александрова

Видин 3700, ул. Княз Борис I № 1

0888/357577

 

primalex@abv.bg

170.

Ирена Стефанова Иванова

Белослав, ул. Средна гора № 44

0899 950 166

 

ivanova30reni@abv.bg

171.

(зал. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.)

172.

Калина Стефанова Манойлова-Тонева

София, ул. Погледец № 24, вх. Б, ет. 5, ап. 33

0878 770 707; 0889 312 482

 

kalina.toneva.kt@gmail.com

173.

(зал. - ДВ, бр. 61 от 2021 г.)

174.

Кирил Стефанов Груйчев

София, ул. Цар Асен № 79, ет. 2, ап. 5

0896610703; 0894 377 742

 

kiril.gruychev@gmail.com

175.

Константин Владимиров Брусев

Пловдив 4000, ул. Брегалница № 2

032/64 25 00

 

brousseff@yahoo.com

176.

Костя Викторов Караиванов

София 1000, ул. Солунска № 59, ет. 4

0887 595 485

 

kostyakaraivanov@yahoo.com

177.

Красимир Венциславов Атанасов

София, ж.к. Младост 4, бл. 488, вх. 2, ап. 28

0884 928 448

 

adv_atanasov@abv.bg

178.

Красимир Георгиев Босолов

София, ул. Ген. П. Паренсов № 39, ап. 5

0887 900 600

 

velven_bg@yahoo.co.uk

179.

 (зал. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

180.

Красимир Петров Иванов

Враца 3000, ул. Иван Андрейчин № 3, ет. 1, ап. 3

0888/690606

 

krasi_ivanov@abv.bg

181.

(зал. - ДВ, бр. 89 от 2021 г.)

182.

Кристина Тодорова Гунева

София, кв. Лозенец, ул. Зелено дърво № 7, ет. 3

0887 242 734

 

kgouneva@gmail.com

183.

Левен Сабинов Северинов

Русе, ул. Д-р Петър Берон № 9, ет. 2, ап. офис 4

0888 796 885

 

lawyers_rousse@abv.bg

184.

Лена Ганчева Сандъкчиева

Благоевград, ул. Парангалица № 1, ет. 1, офис 2

0887 944 643

 

evroconsult@abv.bg

185.

Лидия Георгиева Атанасова

Сливен 8800, ул. Миркович № 1

044/623343

 

Liya@mail.bg

186.

Лили Пламенова Матева-Цанкова

Велико Търново, ул. Васил Левски № 15, ет. 9

0888 848 996; 062 636 930

 

l.mateva@abv.bg

187.

Лиляна Димитрова Йорданова

Варна, п. к. 9000, ул. Генерал Киселов № 15, ет. 4, ап. 7

0889 629 190

 

lilyjordanova@yahoo.com

188.

Лора Георгиева Ризова-Вълкова

София, кв. Павлово, бул. Ал. Пушкин № 21, ет. 6, ап. 29

0888 269 162; 0895 601 961

 

lora_riz@abv.bg

189.

Лъчезар Митков Бажлеков

Варна 9000, район Одесос, ул. Д-р Л. Заменхоф № 12, ет. 2, офис 2

052/637665

 

bajlekov@abv.bg

190.

Любен Иванов Иванов

Видин, ул. Хаджи Димитър № 26, ап. 1

094/601-987

094/600-007

ivanov_ljuben@yahoo.com

191.

Любка Георгиева Янева-Танковска

Пазарджик, ул. Градинарска № 4

0887 645 747

 

yanevatankovska@gmail.com

192.

Любка Иванова Пеева

Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 11, вх. 12, ет. 4, ап. 15

0887 843 311

 

lybca@abv.bg

193.

(зал. - ДВ, бр. 60 от 2021 г.)

194.

Людмила Милчева Лозанова

София 1407, ул. Капитан Тодор Ночев № 32, ет. партер

0879 380 089

 

lozanova_l@abv.bg

195.

(зал. - ДВ, бр. 45 от 2022 г.)

196.

(зал. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)

197.

Мариана Атанасова Атанасова

София, ж.к. Младост 1, бл. 49Б, вх. 1, ап. 6

0878 481 123

 

merian111@abv.bg

198.

Мариела Дамянова Павлова-Дацова

София, ж.к. Младост 4, бл. 462, вх. Б, ап. 39

0888/559060

 

 

199.

Мариела Иванова Даткова

София 1373, ж.к. Западен парк, ул. Западна, бл. 88, вх. Б, ет. 4, ап. 15

0888 410 630

 

mdatkova@gmail.com

200.

Марин Валентинов Дичев

София, ж.к. Младост 3, бл. 329, вх. Б, ап. 31

0887 454 339

 

dichev_87@abv.bg

201.

Марин Михайлов Михайлов

Варна, ж.к. Възраждане, бл. 45, вх. 6, ет. 5, ап. 135

0888/45-22-98

 

mihailov_48@abv.bg

202.

Марин Стефанов Ножаров

Асеновград 4230, ул. Трети март № 10

0877 880 150

 

marin1912@mail.bg

203.

Мария Гаврилова Накова

Ботевград, ул. Севаст Огнян № 4, ет. 2, ап. офис 6

0888 792 626

 

mg_nakova@yahoo.com

204.

Мария Георгиева Шукерова

София, ул. Три уши № 8, ет. 2, ап. 1-12

0879207 733

 

office@shukerova.com

205.

(зал. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)

206.

Мария Николова Димова-Навущанова

София, ул. Камен Андреев № 24, ет. 8

0888 751 899

 

office.dimova@gmail.com

207.

(зал. - ДВ, бр. 89 от 2021 г.)

208.

Мариян Димитров Момиров

София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 6, офис 32

0888 244 052

 

marian_momirov@abv.bg

209.

Мариян Иванов Нейков

Плевен 5800, п.к. 121, ул. Дойран № 160, ет. 3, ап. 8

064/815 613; 0888 315 613

064/815 613

mnejkov@abv.bg

210.

(зал. - ДВ, бр. 89 от 2021 г.)

211.

(зал. - ДВ, бр. 89 от 2021 г.)

212.

(зал. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.)

213.

(зал. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.)

214.

Матей Красимиров Колев

София, ул. Граф Игнатиев № 38, вх. А, ет. 3, ап. 7

0888 352 645

 

mateykolev@abv.bg

215.

(зал. - ДВ, бр. 89 от 2021 г.)

216.

(зал. - ДВ, бр. 49 от 2021 г.)

217.

Мая Петрова Великова

Бургас, к/с Лазур, бл. 74, ет. 7, ап. 40

0899/921189

 

maya.velikova@dzi.bg

218.

Миглена Атанасова Жечева

Варна 9000, ул. Петко Каравелов № 9, ет. 3, офис 49

0888 816 618

 

adv_jecheva@abv.bg

219.

Миглена Петкова Стамболиева

София, бул. Ботевградско шосе, бл. 20, вх. А, ет. 3, ап. 9

0888/873736

 

megy_s@mail.bg

220.

(зал. - ДВ, бр. 89 от 2021 г.)

221.

Милен Иванов Козарев

Бургас 8000, ул. Гладстон № 1, вх. Б, ет. 1

056/841633

 

mik19@abv.bg

222.

Милен Костадинов Бузов

София, ж.к. Младост 1, бл. 148, вх. 1, ап. 3

0888 300 234

 

milenbuzov@gmail.com

223.

Милен Митев Велушев

София 1582, ж.к. Дружба, бул. Проф. Цветан Лазаров № 105а

0888/509516

 

mvelushev@abv.bg

224.

Милен Станчев Малчев

Разград, ул. Данаил Дечев № 8, ет. 4, ап. 8

0898 841 116

 

pavlovisd@gmail.com

225.

Милена Йорданова Дякова

Русе 7000, ул. Петко Д. Петков № 21, вх. Б, ет. 1

082/876098

 

mdiakova@abv.bg

226.

Милена Русева Иванова

Варна 9010, ул. Петър Райчев № 14, ет. 6, ап. 26

0888 529 450

 

lawcompanybg@gmail.com

227.

Мирена Славчева Ставрева

София, ул. Лавеле № 38, ет. 1, ап. 4

887 755 311

 

mir_stavreva@yahoo.com

228.

Мирослав Георгиев Стайков

София, ул. Богдан № 11, ет. 3, ап. 1

0888 252 505

 

mirotan@abv.bg

229.

Мирослав Иванов Неврокопски

София, ул. Съборна № 5, ет. 3

02/9885175

 

m.nevrokopski@abv.bg

230.

Мирослава Господинова Стръмска

Стара Загора 6000, ул. Хаджи Димитър Асенов № 119, ет. 3, ап. офис 6

042/620 152

042/638 581

office@stramska-petrova.com

231.

(зал. - ДВ, бр. 89 от 2021 г.)

232.

Михаил Васков Мишев

Враца, ул. Полк. Лукашов № 10, ет. 5, ап. офис 506

877 101 180

092 626 666

m_mishev@abv.bg

233.

Михаил Красимиров Антонов

София, ул. Лавеле № 38

0888 269 017

 

michailantonov@abv.bg

234.

Младен Събев Йовчев

Сливен, ул. Никола Карев № 3, ап. офис 2

0887 749 785

 

ml_yovchev@abv.bg

235.

Надежда Иванова Симеонова

Русе 7000, ул. Васил Априлов № 1, вх. В, ет. 2

082/838837

 

nadya.simeonova@lawyers-bg.eu

236.

Нели Николова Николова

София, Люлин, бл. 962, ет. 8, ап. 36

02/9515868

 

nely_726@abv.bg

237.

Николай Ангелов Ганев

София, бул. Витоша № 130

0889 403 240

 

n.ganev@tronchev.com

238.

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2020 г.)

239.

Николай Георгиев Митов

София, ул. Лавеле № 18а, ет. 6, ап. 17

02/986-71-65

 

n_mitovkantora@abv.bg

240.

Николай Георгиев Цонев

София 1202, ул. Кирил и Методий № 88 А, ет. 5, ап. 9

0888/723721

 

n_tsoneff@yahoo.com

241.

Николай Гинков Ников

София, бул. Витоша № 1А, бл. Търговски дом, ап. кант. 364

0888 738 600; 0895 429 087

 

adv.nikov@abv.bg

242.

Николай Димитров Вълков

Свиленград, ул. България № 2А

0886 453 565

 

 

243.

Николай Димитров Николов

Червен бряг, ул. Ангел Кънчев № 4А

0882 275 310

 

nikolaynikolov83@gmail.com

244.

Николай Миланов Николов

Шумен, ул. Козлодуй № 6, ет. 3, ап. 5

054/56721

 

galves@abv.bg

245.

Николай Тодоров Яков

Плевен, ул. Тимок № 10, ап. 4

0878 904 171

 

n_iakov@abv.bg

246.

Николина Денева Казакова

София, ул. Пъстър свят № 5, ет. 4, ап. ателие 6

0889 722 777

 

n_kazakova@mail.bg

247.

Николина Цанкова Цаковска-Цветкова

София, кв. Подуяне, ул. П. Хитов № 45

0898/464-806,

02/987-93-02

 

tsakovska@abv.bg

248.

Нина Димитрова Съботинова

София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 4Б, вх. Б, ет. 3, ап. 21

0886/739898

 

sabotinova@yahoo.com

249.

Нина Христова Радева

София, ул. Любен Каравелов № 2

 

 

 

250.

(зал. - ДВ, бр. 34 от 2021 г.)

251.

Олга Георгиева Миленкова

София 1330, Красна поляна ІІ, бл. 40, вх. Д, ап. 97

0887 448 504

 

 

252.

Павел Димитров Цанов

София, ул. Тинтява № 13Б, ет. 6

0889 332 311

 

pavel.tsanov@gmail.com

253.

 (зал. - ДВ, бр. 94 от 2021 г.)

254.

Петко Тодоров Тодоров

Пловдив, ул. 4-ти януари № 36, ет. 4, ап. 6

0898 699 311

 

office@petkotodorov.bg

255.

Петър Божинов Кунзов

София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. сгр. 1, вх. А, ет. 4

0885 450 845

 

kunzov@gmail.com

256.

Петър Симеонов Ризов

София, ул. Ат. Узунов № 25, вх. Д, ап. 105

0888 208 400

 

prizov@abv.bg

257.

Петър Стоименов Спасов

Пазарджик 4400, ул. Иван Вазов № 14, ет. 2, офис 11

034/443 150; 0897 916 060

 

 

258.

Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

Хасково, ул. Стефан Стамболов № 4, ет. 4, ап. 24

0887 387 956

 

pbostandzhieva@gmail.com

259.

Петя Георгиева Георгиева

София 1504, ул. Чаталджа № 59, ап. ателие 3

0888 981 176; 02/844 44 00

 

office@balkanaudit.com

260.

Петя Димитрова Цекова-Никлева

София, ул. Гео Милев № 13а, вх. 1, ет. 5, ап. 10

0887/520407

 

pnikleva@gmail.com

261.

Пламен Веселинов Костадинов

Велико Търново 5000, ул. Цанко Церковски № 37, ет. 6

0888 700 604

 

chinacooker@mail.bg

262.

Пламен Георгиев Христозов

Русе, ул. Алея Възраждане № 110, вх. 2, ет. 7

0887 597 488

 

plhristozov@gmail.com

263.

Пламен Иванов Цветанов

Плевен, ул. Странджа № 27, вх. А, ет. 2, ап. 6

0886 560 981

 

pcwetanov@abv.bg

264.

Пламена Горанова Гаджонова-Ангелова

Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров № 11 А, ет. 3, ап. 21

0888 436 952

 

plamenagadjonova@hotmail.com

265.

(зал. - ДВ, бр. 43 от 2022 г.)

266.

Полина Димитрова Кавръкова

София, ул. Акад. Петър Динеков № 23Е, ап. офис 2

0897978800

 

polina_kavrakova@abv.bg

267.

Радослав Иванов Тонев

София, ул. Лавеле № 38, ет. 1, ап. 4

02/981 06 36

 

r.t.a@abv.bg

268.

Радостина Велизарова Рангелова

Видин, ул. Бдин № 24

0888 848 419

094 600 007

radostina_vr@abv.bg

269.

Радостина Николова Николова

Бургас, ул. Александър Стамболийски № 11, ет. партер

056/845 126; 0888 459 015

 

rnmihova@yahoo.com

270.

Райна Цанева Ковачева

София 1000, ул. Неофит Рилски № 23, ет. 2

02/9809511

 

 

271.

Ралица Пламенова Топчиева

София 1000, ул. Бистрица № 9, ап. офис 6

02/9863526

 

topchieva@aredan.com

272.

Розалин Ганев Салчев

София, ул. Г. С. Раковски № 125, ет. 1, ап. 1

895 557 514

 

rsalchev@yahoo.com

273.

Розалина Йорданова Градинарова-Стоянова

София, район "Средец", ул. 6 септември № 51, ет. 2

02/9802026

 

diacon@techno-link.com

274.

Росен Георгиев Милошев

София, ул. Цар Самуил № 79, ет. 2, ап. 4

0899 970 542

 

rmiloshev@gmail.com

275.

(зал. - ДВ, бр. 89 от 2021 г.)

276.

Росица Станчева Томова

София 1680, ул. Пирински проход № 55, вх. А, ап. 15

02/9520027; 0898 788 185

 

r.tomova@gmail.com

277.

(зал. - ДВ, бр. 90 от 2021 г.)

278.

Румен Илиев Ангелов

София, ул. Владайска № 23, ет. 4, ап. 9

0899 424 949; 0878 695 003

 

angelov.rumen@abv.bg

279.

(зал. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.)

280.

Светлана Валериева Павлова

Пловдив, ул. Ламартин № 5

032/96-90-96,0898/74-60-60

032/650-651

svetlibor@yahoo.com

281.

Светлана Иванова Бояджиева

София, ж.к. Дружба 2, бл. 501, вх. А, ет. 7, ап. 26

0888/638256

 

 

282.

Светлана Цветанова Павлова

Разград 7200, ул. Априлско въстание № 23, ет. 1, офис 7

084/661354

 

pavlova.cpa@gmail.com

283.

Светлин Василев Кънев

Русе, ул. Александровска № 87, ет. 2

0888 642 545

082 873 706

attourney@gmail.com

284.

Светлозар Димитров Стоянов

Добрич 9300, п.к. 182

058/601471

 

sstoyanov@cci.dobrich.net

285.

Светлозар Емануилов Иванов

София, ул. Антим I № 113

0888 605 690

 

svetlozar.emanuilov@gmail.com

286.

Светозар Николаев Шкутов

София 1303, ул. Марко Балабанов № 4

02/9809817

 

svetozar.shkoutov@taschevapartner.com

287.

Светослав Енев Бакалов

София, ул. Цар Асен № 10, ет. 2

0889/715028

 

 

288.

Светослава Димитрова Хаджиева

Пловдив, ул. Димитър Талев № 84, ап. 6

032/693960

 

sv_hadzhieva@abv.bg

289.

Свилен Неделчев Цонев

Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий № 2, вх. 1, ет. 1, ап. 1

0889 429 161

 

sv.tzonev@gmail.com

290.

Силвия Кръстева Кръстева-Кочкова

София, ул. Голаш № 2, ет. 5, ап. 20

0887 351 424

 

skrusteva@kglawpartners.com

291.

Славина Браниславова Даскалова-Генова

София 1111, ул. Лидице № 20, бл. 259, вх. Б, ет. 3, ап. 18

02/718618

 

slavina.daskalova@raiffeisen.bg

292.

Снежина Минчева Маджарова

Бургас 8000, ул. Трайко Китанчев № 53, ет. 1

056/844581

 

snejina_m@abv.bg

293.

Соня Илиева Тахова

Благоевград, ул. Цар Иван Шишман № 18, ет. 5, ап. 19

073/88 29 88; 0898 819 390

 

tahova@mail.bg

294.

Станислав Георгиев Лютов

София, кв. Изток, ул. Антон Чехов № 22, ет. 1, ап. 16

0888 533 863

 

 

295.

Станислав Събев Мишуров

София, ж.к. Младост 1, бл. 42А, ет. 9, ап. 43

0885 776 810

 

smishurov@gmail.com

296.

Стела Маринова Жекова

Пловдив, ул. Брезовска № 42, ет. 2, ап. 7

032/950668

 

stelajekova@yahoo.com

297.

Стела Цецкова Иванова-Мантай

София, ул. Гладстон № 48

0888 617 612

02 980 06 43

stela.ivanova@bnt.eu

298.

Стефан Симеонов Сачев

София, ул. Цар Иван Шишман № 3, вх. Б, ет. 5

0887 509 390

 

stefan_satchev@abv.bg

299.

Стефан Стоянов Георгиев

София 1301, ул. Позитано № 7, ет. 2, ап. 5 - 6

02/9880088

 

georgiev@lawyers-bg.com

300.

(зал. - ДВ, бр. 43 от 2022 г.)

301.

(зал. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.)

302.

Стилиян Симеонов Стоянов

София, ул. Веслец № 32, ет. 2, ап. 3

0888/768853

 

stilian_simeonov@abv.bg

303.

Стоил Владимиров Моллов

София 1421, Лозенец, бул. Св. Наум № 25, ет. 2, офис 4

02/955 53 48; 0885 013 084

02/955 53 48

Smdocsreg@gmail.com

304.

Стоимен Костов Чакалов

София, ж.к. Сухата река, бл. 54, вх. В, ап. 16

0887 257 693

 

adv_chakalov@abv.bg

305.

Стойчо Петров Стойчев

Ямбол 8600, ж.к. Златен рог, бл. 28, вх. А, ет. 9, ап. 36

046/662939

 

sps1953@abv.bg

306.

Стоян Филипов Марински

Пловдив, бул. Шести септември № 161, вх. В, ет. 1, ап. 16

0888 549 346

032/638 043

lawyer.marinski@gmail.com

307.

(зал. - ДВ, бр. 43 от 2022 г.)

308.

(зал. - ДВ, бр. 90 от 2021 г.)

309.

Теодора Андреева Пресолска

София, ул. Борово № 41, ет. 2, ап. 5

886 198 993

 

tedi.presolska@gmail.com

310.

Теодора Генова Бойчева

Велико Търново, ул. Тракия № 20, бл. Б

062/622872

 

t_g_boycheva@abv.bg

311.

Теодора Евгениева Колева

София, ул. Граф Игнатиев № 38, вх. А, ет. 3, ап. 7

0883 312 996

 

tlo@abv.bg

312.

Тихомир Гочев Чемширов

София 1618, кв. Манастирски ливади, ул. Пирин № 36, вх. А, ап. 14

0889 504 335

 

t_chemshirov@abv.bg

313.

Тихомир Димов Иванов

София 1303, ул. Софроний Врачански № 1, ет. 3, ап. 5, офис 5.3

0888 702 827; 0887 650 405

02/822 01 98

tihomir_dm@yahoo.com

314.

Тихомир Младенов Трифонов

Русе, бул. Придунавски № 6А, ет. 4

0889 433 437

 

tisho_trifonov@abv.bg

315.

(зал. - ДВ, бр. 55 от 2021 г.)

316.

Тихомир Николов Димитров

София, ул. Димитър Петков № 117, ет. 4, ап. 10

0887 765 225

 

tdimitrov734@gmail.com

317.

Тихомир Николов Найденов

София, ул. Луи Айер, бл. 115, ет. 12, ап. 67

02/868-2656

 

tnn_nnt@mail.bg

318.

Тихомир Николов Тодоров

Русе 7000, ул. Цариград № 15, вх. А, ет. 2

082/828088

 

thnikolov@abv.bg

319.

Тодор Атанасов Димитров

Разград 7200, бул. България № 11, вх. А, ап. 15

084/660127

 

razgrad_lawyers@abv.bg

320.

Тодор Георгиев Чобанов

София, Ботунец, бл. Кремиковци – АД (н)

0882 275 303

 

tgchobanov@gmail.com

321.

(зал. - ДВ, бр. 52 от 2018 г.)

322.

(зал. - ДВ, бр. 90 от 2021 г.)

323.

(зал. - ДВ, бр. 59 от 2021 г.)

324.

Христина Викторова Миленкова

София, п.к. 1000, бул. Княз Александър Дондуков № 5, вх. В, ет. 5

0888 953 011

 

hr_milenkova@abv.bg

325.

Христина Иванова Стамова

София 1614, Горна баня, ул. 740 № 28А

0894 775 057; 0895 603 137

 

fpi2003@abv.bg

326.

Христина Петкова Кирилова

София 1142, ул. Проф. Фритьоф Нансен № 37А, ет. 5

02/9869999

 

hkirilova@kambourov.biz

327.

Христинка Иванова Белушкина

София, ул. Брегалница № 71А

0889 396 564

 

hristiniv@abv.bg

328.

Христо Борисов Моллов

София 1606, ул. Владайска № 99 - 101, вх. А, ет. партер, ап. А-22

02/9532570

 

hristomollov@yahoo.it

329.

Христо Желязков Христов

София 1335, ж.к. Люлин, бл. 136, ап. 68

0888 373 066

 

h_jeliazkov@mail.bg

330.

Христо Пенчев Цилков

Варна, бул. Княз Борис I № 137

0888 306 503

 

bajlekov@abv.bg

331.

Царина Николаева Дикова

Стара Загора, ул. Д-р Тодор Стоянович № 26А, ет. 7

0887 893 719

 

carina63@abv.bg

332.

Цветан Василев Мирчев

София, ул. Лерин № 57, ет. 6, ап. 35

0888 619 323

 

tsvetanmirchev@abv.bg

333.

Цветан Стефанов Банков

София 1870, Ботунец, бл. админ. сграда на Кремиковци - АД, ет. 2, каб. 221

02/425 66 11

 

tsvetan.bankov@gmail.com

334.

Явор Валериев Карапанайотов

София, ул. Сан Стефано № 14А, ет. 1, ап. 34

0888 980 037; 02 494 09 61

 

y.karapanayotov@kltadvisors.com

335.

Ялдъз Юсуф Кунгю

София, ж.к. Красно село, ул. Иван Йончев № 5А, ет. 7, ап. ателие 1

0888 927 646

 

iauk@abv.bg

336.

(зал. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)

337.

Янко Георгиев Киров

Разград 7200, ул. Дондуков № 3, вх. Б, ап. 4

084/660 690

 

yankokirov@gmail.com

338.

Янко Николов Стоянов

Варна 9000, ул. Хаджи Стамат Сидеров № 32, ап. 4

052/603 100

 

sindik_stoyanov@abv.bg(Нови - ДВ, бр. 47 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2023 г.)


Име и фамилия

Електронен адрес

Адрес

Телефон

Специалност

1.

Аделина Манова

a.v.manova@gmail.com

София, ул. 6 септември № 1, ет. 2

0888 557 488

право

2.

Албена Туджарова

albenatu@abv.bg

София, ж.к. Манастирски ливади 33, вх. В, ет. 1, ап. 28

0882 416 302

маркетинг и мениджмънт

3.

Атанас Медникаров

at.mednikarov@gmail.com

София, ул. Майор Димитър Думбалаков № 16

0887 312 863

финанси

4.

Венцислав Бенов

ventsislav.benov@gmail.com

София, ул. Лавеле 38, ет. 2, ап. 5

0884 742 281

право

5.

Галина Аврамова

g.v.avramova@gmail.com

Варна, ул. Васил Кънчев № 10, ет. 2, ап. 4

0893 484 624

счетоводство и контрол; корпоративен маркетинг

6.

Георги Балджиев

g_baldzhiev@bnpartners.eu

София, ул. Граф Игнатиев № 52 - 54, ет. 3, ап. 14

0889 440 017

право

7.

Георги Василев

contact@vasilevconsult.bg

София, ул. Лавеле № 38, ет. 2, ап. 5

0889 444 784

право

8.

Гергана Тодорова

g.todorova@ttlaw.bg

София, ж.к. Банишора 92, вх. В, ет. 8, ап. 21

0888 207 733

право

9.

(зал. - ДВ, бр. 43 от 2022 г.)

10.

Димитър Милев

milevlaw@gmail.com

София, бул. Александър Стамболийски № 125 - 2, ет. 5, офис 5-3

0898 513 911

право

11.

Димитър Велков

velkov_d@abv.bg

София, ж.к. Западен парк, бл. 72, вх. Б, ет. 1

0899 914 770

право

12.

Евгений Илиев

iliev_consult@abv.bg

Стара Загора, ул. Кольо Ганчев № 101, ет. 2

0887 445 727

счетоводство и контрол

13.

(зал. - ДВ, бр. 88 от 2021 г.)

14.

Женя Маркова

jenia_markova@abv.bg

Бургас, ул. Ген. Гурко № 11

0888 798 258

право; икономика

15.

Звезделина Неделчева

nedelchevazvezdelina@gmail.com

Несебър, к.к. Слънчев бряг, Автогара, офис сграда "Каравелов" 2

0898 973 400

право

16.

(зал. - ДВ, бр. 89 от 2021 г.)

17.

Калин Козладеров

kk.cons@abv.bg

Бургас, ул. Цар Асен № 7, ет. 2, офис 2

0879 056 884

0897 944 087

право

18.

Камелия Йотова

k.yotova@yotovalawgroup.com

София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 75, ет. 1, ап. 4, Адвокатско дружество "Йорданов и Йотова"

0887 163 200

право

19.

Катя Симеонова

k_simeonova@yahoo.com

Бургас, ж.к. Възраждане 14, вх. В, ет. 7, ап. 14

0888 760 108

право

20.

Константин Василев

vassilev@kvlaw.bg

София, ул. Позитано № 9, бл. 1, вх. Б, ет. 2, офис 4

0879 498 865

право

21.

Красимир Иванов

advocate@ivanovesq.com

София, ул. Твърдишки проход № 23, ет. 8, офис 30

0876 778 559

право

22.

Лора Кънчева-Дончева

lora_kancheva@abv.bg

София, ул. Неофит Рилски № 20, ет. 3, ап. 10

0877 445 579

право

23.

Магдалена Халваджиева

megi.halvadjieva@gmail.com

Пловдив, ул. Йоаким Груев № 41, ет. 1, офис 3

0888 841 892

право

24.

Мария Кънова

mariakanova@abv.bg

Плевен, ул. Д. Константинов № 37, ет. 2, офис 5

0898 527 010

право

25.

Мария Зънгарова

koeva_maria@abv.bg

Пловдив, ул. Сливница № 6А, ет. 5, офис 9

0888 550 313

право

26.

Миглен Гюров

gurov@abv.bg

Стара Загора, ул. Отец Паисий № 148, ет. 5, ап. 15

0887 498 741

икономика и управление на промишлеността

27.

Мирослав Велчев

velchev.miroslav@gmail.com

София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259

0894 343 394

право

28.

Мирослава Бъбрекова-Кабадозова

mira_georgieva1983@abv.bg

София, бул. Димитър Петков № 117, вх. 1, ет. 1, ап. 3

0877 373 171

право

29.

Михаела Стоянова

msstoyanova90@gmail.com

с. Орешак, ул. Иван Павлов № 41

0899 888 095

икономика на търговията; стопански и финансов контрол

30.

Михаил Станков

m.stankov@sths-law.com

София, ул. Цар Шишман № 5, ап. 5

0888 344 448

право

31.

Михаил Миланов

misho.milanov@gmail.com

София, ул. Позитано № 9, офис 4

0888 445 008

право

32.

Николай Дундов

nikolai.dundov@gmail.com

София, ул. Голо бърдо № 22, ап. 3

0886 044 840

право

33.

Николай Орешаров

kontador@abv.bg

София, ул. Вежен № 2, ап. 28

0888 455 001

счетоводство и контрол

34.

Петър Обретенов

office@legist.bg

София 1000, ул. Княз Борис I № 73, вх. Б, ет. 1, офис 1

0894 558 444

право

35.

Петьо Петков

petyo.v.petkov@gmail.com

София, ул. Съборна № 14, ет. 2, ап. 4

0888 752 163

право

36.

Пламена Момчева

p.momcheva@gmail.com

София, ул. 6 септември № 1, ет. 2

0888 252 167

право

37.

(зал. - ДВ, бр. 89 от 2021 г.)

38.

Рени Стоянова

stoyanova.reni71@gmail.com

с. Нови хан, ул. Студеница № 2

0899 939 334

икономика и управление на търговията; счетоводство и контрол

39.

(зал. - ДВ, бр. 26 от 2023 г.)

40.

Соня Парунева

soniaparuneva@gmail.com

София, ж.к. Света Троица 145, вх. Д, ет. 3, ап. 102

0876 660 397

право

41.

Стефан Павлов

advokatpavlov@abv.bg

Велико Търново, ул. Цанко Церковски № 39, ет. 5, офис 508

0887 891 609

право

42.

Христина Иванова

Hristina.Iwanowa@gmail.com

София, ул. Генерал Паренсов № 37, ет. 2

0883 312 538

право

43.

Христо Хинков

h.hinkov@sths-law.com

София, ул. Цар Шишман № 5, ет. 1

0888 949 257

право

44.

(зал. - ДВ, бр. 34 от 2023 г.)
(Нови - ДВ, бр. 95 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)


Трите имена на
синдика

Електронен адрес

Адрес за контакт

Телефон

Специалност

1

2

3

4

5

6

1.

Василена Стойчева
Вачевска

vasilena_vachevska@abv.bg

София, ул. Проф. Милко Борисов № 5, вх. А, ет. 3, ап. 7

0888 462 492

право

2.

Деница Маринова Маринова

deni.m.marinova@gmail.com

София, бул. Витоша № 186, вх. А, ет. 3, ап. 4

0888 40 30 94

право

3.

Даниел Юрийев Йорданов

dyordanov.lawyer@gmail.com

София, ул. Лавеле № 38, ет. 1, ап. 4

0877 072 275

право

4.

Дарина Бойчева

Георгиева

darina_georgieva92@abv.bg

Стара Загора, ул. Света Троица № 61, ет. 6, ап. 32

0885 627 484

право

5.

Йордан Николаев Николов

yourdan.nikolov@gmail.com

София, ж.к. Младост 1, бл. 16, вх. А, ет. 5, ап. 9

0887 336 831

право

6.

Красимир Иванов Краев

krkraev@gmail.com

София, ул. Ангел Кънчев № 6, ет. 1, ап. 3

0888 219 991

право

7.

Лиляна Славова

Попова

lilyanapopova.lawyer@gmail.com

Плевен, ул. Г. С. Раковски № 20, ет. 2

0888 453 333, 0878 898 289

право

8.

Пенка Славова

Попова

pi.pi.popova7733@gmail.com

Плевен, ул. Г. С. Раковски № 20

0889 613 508

право

9.

Росица Тодорова Спасова

rosica.spasova2@gmail.com

Варна, п.к. 9000, ул. Батак № 4, ет. 1, офис

0899 680 063

право

10.

Стефан Николаев Марчев

stefan.marchev@gigovaandpartners.com

София, бул. Васил Левски № 30, ет. 2

0888 815 853

право


(Нови - ДВ, бр. 60 от 2023 г.)


Трите имена

на синдика

Електронен адрес

Адрес за контакт

Телефон

Специалност

1

2

3

4

5

6

1.

Антон Стефанов

Коларов

anton.kolarov@gmail.com

София, ул. Христо Белчев № 7, ет. 4

0895511195

юрист

2.

Венцислав Ангелов Спиридонов

vspirdonov@gmail.com

Велико Търново, ул. Рафаил Попов 10А

088920543

юрист,

икономист

3.

Веселин Асенов

Видолов

veselinvidolov@yahoo.com

София, кв. Манастирски ливади-Б, бл. 48, ет. 5, ап. 19А

0897385433

юрист

4.

Георги Георгиев

Стойчев

stoichev@sv-lawfirm.com

София, ул. Христо Белчев № 7, ет. 4

0897886955

юрист

5.

Ивелина Атанасова Атанасова

iwelina _­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­atanasowa@abv.bg

Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 308, вх. 7, ет. 9, ап. 31

0885855152

юрист

6.

Илияна Кирилова Димова-Николова

ilianadimova@abv.bg

Благоевград, ж.к. Запад, бл. 42, ет. 3, ап. 5

0884659733

юрист

7.

Любомир Дончев Кръстев

l.d.krustev@abv.bg

Варна, ж.к. Младост, бл. 144, вх. 4, ап. 8

0896601493

икономист

8.

Любомир Ангелов Попов

Lubomir.Ang.Popov@gmail.com

София, ул. Бурел, бл. 72 А, вх. А, ет. 3

0878141010

юрист

9.

Николай Николаев Николов

nnnikolov@yahoo.com

София, ул. Деян Белиш-
ки 46, вх. Г, ап. 4

0887944959

икономист

10.

Нина Ангелова

Веселинова

veselinova0602@gmail.com

София, ул. Св. св. Кирил и Методий № 18, ет. 3

0888502097

юрист

11.

Пейо Тошев

Йорданов

peyo.yordanov@gmail.com

София, п.к. 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл. 13 Е, вх. А, ап. 6

0877077723

юрист,

икономист

12.

Полина Руменова Кръстева

polinakrysteva@gmail.com

София, ул. Солунска № 6, ет. 2

0898610780

юрист

13.

Светослав Димит­ров Мичев

svmichev@gmail.com

София, ул. Георги Пеячевич 51, ап. 2

0898434428

икономист

14.

Станимир Петров Стоев

stanimir.stoev@gmail.com

София, бул. Цар Борис III № 15

0887920829

юрист

15.

Теодора Юлиева Иванова

teodora.ivanova@glaw.bg

София, 1421, ул. Цветна градина № 21, ет. 3, ап. 5

0883339159

юрист

16.

Християн Петров Пенев

hristiyanpenev@gmail.com

София, ул. Киевска № 1, ет. 5, ап. 16

0899070535

юрист


Извадка от Неофициален раздел бр. 37 от 04.05.2018 г. на ДВ

Промени настройката на бисквитките