Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 14.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ПРАВИЛАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СМЕСЕНА СИСТЕМА ЗА ТАКСУВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА БАЗА ВРЕМЕ И НА БАЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ПРАВИЛАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СМЕСЕНА СИСТЕМА ЗА ТАКСУВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА БАЗА ВРЕМЕ И НА БАЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ

Обн. ДВ. бр.104 от 14 Декември 2018г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.