Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 29.XII

РЕШЕНИЕ № 946 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2019 Г.

 

РЕШЕНИЕ № 946 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2019 Г.

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г.

На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на труда


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


Определя следните дни от 2019 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния служител:

1. За Католическата църква в България:

а) вторият ден на Великден - 22 април;

б) "Св. Апостоли Петър и Павел" - 29 юни;

в) "Всички Светии" - 1 ноември;

г) Непорочното зачатие на Св. Богородица - 8 декември.

2. За мюсюлманското вероизповедание:

а) Рамазан байрам - 4, 5 и 6 юни;

б) Курбан байрам - 12 и 13 август;

в) Рождението на Мохамед - 8 ноември.

3. За Религиозната общност на евреите в България:

а) Песах - 28 април;

б) Рош Ашана - 30 и 31 септември;

в) Йом Кипур - 9 октомври;

г) Сукот - 21 и 22 октомври.

4. За Арменска апостолическа православна църква:

а) Рождество Христово - 6 януари;

б) Цветница - 14 април;

в) Възкресение Христово - 21 април;

г) Преображение Господне - 28 юли;

д) Успение Богородично - 18 август;

е) Кръстовден - 15 септември.

5. За общество "Бяло братство":

а) Ден на пролетното равноденствие - 22 март;

б) рождението на Учителя Петър Дънов - 12 юли;

в) Съборни дни - 19, 20 и 21 август;

г) Денят на кончината на Учителя - 27 декември.

6. За църквите на адвентистите от седмия ден - шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са задължени да работят в тези дни.

7. За Общество за Кришна съзнание:

а) Гаура Пурнима - 21 март;

б) Рама Навами - 13 април;

в) Нарасимха Чатурдаши - 17 май;

г) Кришна Джанмаштами - 23 август;

д) Ратха Ятра - 14 септември.

8. За Диамантен път на будизма - България - Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни) - 18 май.

9. За Свидетели на Йехова в България:

а) Възпоминанието за смъртта на Исус Христос - 19 април;

б) Конгресни дни - 12 и 13 юли, 23 август и 6 и 7 септември.

10. За евангелските църкви - ден на Реформацията - 31 октомври.

11. За Будистка общност в България:

а) Будистка Нова година - 5 февруари;

б) Денят на Буда (Весак) - 19 май;

в) Денят Дхарма - 17 юли;

г) Денят Бодхи - 8 декември.

12. За Бахайска общност в България:

а) Ноу-Руз - 21 март;

б) Резван - 21 април;

в) Декларацията на Баб - 24 май;

г) Възнесението на Бахаулла - 29 май;

д) Рождението на Баб - 29 октомври;

е) Рождението на Бахаулла - 30 октомври.