Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 17 от 25.II

УКАЗ № 31 ОТ 17.02.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н АРМЕН САРГСЯН - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 31 ОТ 17.02.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н АРМЕН САРГСЯН - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-н Армен Саргсян - извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен за неговия принос за укрепването и развитието на двустранните отношения.

Издаден в София на 17 февруари 2020 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките