Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 17 от 25.II

УКАЗ № 32 ОТ 18.02.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА

 

УКАЗ № 32 ОТ 18.02.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА

Обн. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, приет от 44-то Народно събрание на 13 февруари 2020 г.

Издаден в София на 18 февруари 2020 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките