Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 17 от 25.II

УКАЗ № 33 ОТ 19.02.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

 

УКАЗ № 33 ОТ 19.02.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

Обн. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за туризма, приет от 44-то Народно събрание на 12 февруари 2020 г.

Издаден в София на 19 февруари 2020 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките