Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 14.VII

УКАЗ № 131 ОТ 06.07.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ХРИСТО ГЕНАДИЕВ ГРИГОРОВ С ОРДЕН "ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 131 ОТ 06.07.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ХРИСТО ГЕНАДИЕВ ГРИГОРОВ С ОРДЕН "ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Юли 2020г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам Христо Генадиев Григоров с орден "За гражданска заслуга" първа степен за значимия му принос и изключителни заслуги към Република България в областта на медицината и хуманното дело.

Издаден в София на 6 юли 2020 г.

Подпечатан с държавния печат.