Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 14.VII

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ № 1833-МИ ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ