Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 87 от 9.X

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2008 Г. НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДВИЖНИ СПЪТНИКОВИ ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, ОДОБРЕНИ НА 20-АТА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2008 Г. НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДВИЖНИ СПЪТНИКОВИ ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, ОДОБРЕНИ НА 20-АТА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Обн. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2020г.

Член единствен. Ратифицира Измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, одобрени на 20-ата сесия на Общото събрание на Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, проведена на 2 октомври 2008 г. в Малта.

-------------------------

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 30 септември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.