Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 20.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В сила от 20.10.2020 г.

Обн. ДВ. бр.90 от 20 Октомври 2020г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 14 000 000 лв. за закупуване на преносими компютри за нуждите на учителите и на учениците в държавните и общинските училища.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините - 12 207 968 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 53 862 лв.;

3. по бюджета на Министерството на културата - 190 266 лв.;

4. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 1 547 904 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет - София, 21 514 лв.

(3) Средствата по ал. 1 се разпределят и предоставят на държавните и общинските училища за осигуряване на преносими компютри за учителите и учениците съгласно условия и ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката. Заповедта, както и минималните характеристики, на които следва да отговарят устройствата, се публикуват на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Чл. 2. (1) Допълнителните разходи/трансфери по чл. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

(2) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време", бюджетна програма "Спорт за учащи", по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 5. (1) Със сумата 1 526 390 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 6. Министърът на образованието и науката, министърът на младежта и спорта и министърът на културата да извършат произтичащите промени по съответните бюджети за 2020 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 7. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на младежта и спорта, на министъра на културата и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1


Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за закупуване на преносими компютри

 

Община

Област

Средства
(в лв.)

Банско

Благоевград

25 514

Белица

Благоевград

27 348

Благоевград

Благоевград

146 420

Гоце Делчев

Благоевград

74 542

Гърмен

Благоевград

36 854

Кресна

Благоевград

7 004

Петрич

Благоевград

95 052

Разлог

Благоевград

41 356

Сандански

Благоевград

77 712

Сатовча

Благоевград

37 854

Симитли

Благоевград

23 680

Струмяни

Благоевград

7 004

Хаджидимово

Благоевград

21 178

Якоруда

Благоевград

21 178

Айтос

Бургас

56 534

Бургас

Бургас

458 608

Камено

Бургас

13 174

Карнобат

Бургас

53 364

Малко Търново

Бургас

5 336

Несебър

Бургас

50 028

Поморие

Бургас

49 360

Приморско

Бургас

8 838

Руен

Бургас

69 870

Созопол

Бургас

20 344

Средец

Бургас

27 850

Сунгурларе

Бургас

24 846

Царево

Бургас

15 676

Аврен

Варна

17 842

Аксаково

Варна

34 186

Белослав

Варна

20 344

Бяла

Варна

7 004

Варна

Варна

562 012

Ветрино

Варна

6 170

Вълчи дол

Варна

20 344

Девня

Варна

12 340

Долни чифлик

Варна

37 688

Дългопол

Варна

28 182

Провадия

Варна

48 526

Суворово

Варна

19 344

Велико Търново

Велико Търново

144 250

Горна Оряховица

Велико Търново

63 202

Елена

Велико Търново

20 344

Златарица

Велико Търново

9 672

Лясковец

Велико Търново

15 842

Павликени

Велико Търново

33 352

Полски Тръмбеш

Велико Търново

20 178

Свищов

Велико Търново

47 526

Стражица

Велико Търново

23 846

Сухиндол

Велико Търново

4 502

Белоградчик

Видин

12 340

Бойница

Видин

2 668

Брегово

Видин

4 336

Видин

Видин

87 384

Грамада

Видин

1 834

Димово

Видин

12 340

Кула

Видин

5 336

Макреш

Видин

1 834

Ново село

Видин

3 502

Ружинци

Видин

11 506

Чупрене

Видин

3 668

Борован

Враца

9 672

Бяла Слатина

Враца

49 028

Враца

Враца

137 246

Козлодуй

Враца

40 356

Криводол

Враца

15 008

Мездра

Враца

36 186

Мизия

Враца

10 672

Оряхово

Враца

17 676

Роман

Враца

10 672

Хайредин

Враца

8 004

Габрово

Габрово

74 210

Дряново

Габрово

11 340

Севлиево

Габрово

52 028

Трявна

Габрово

13 174

Балчик

Добрич

29 016

Генерал Тошево

Добрич

20 510

Добрич

Добрич

143 918

Добричка

Добрич

31 348

Каварна

Добрич

23 846

Крушари

Добрич

9 004

Тервел

Добрич

25 680

Шабла

Добрич

7 170

Ардино

Кърджали

18 842

Джебел

Кърджали

15 174

Кирково

Кърджали

33 684

Крумовград

Кърджали

35 352

Кърджали

Кърджали

135 578

Момчилград

Кърджали

24 012

Черноочене

Кърджали

17 842

Бобов дол

Кюстендил

8 838

Бобошево

Кюстендил

2 668

Дупница

Кюстендил

76 044

Кочериново

Кюстендил

6 170

Кюстендил

Кюстендил

83 214

Невестино

Кюстендил

4 336

Рила

Кюстендил

2 668

Сапарева баня

Кюстендил

8 672

Трекляно

Кюстендил

1 834

Априлци

Ловеч

4 502

Летница

Ловеч

7 004

Ловеч

Ловеч

75 044

Луковит

Ловеч

41 024

Тетевен

Ловеч

38 020

Троян

Ловеч

45 024

Угърчин

Ловеч

11 340

Ябланица

Ловеч

17 510

Берковица

Монтана

27 182

Бойчиновци

Монтана

13 340

Брусарци

Монтана

8 004

Вълчедръм

Монтана

16 842

Вършец

Монтана

14 008

Георги Дамяново

Монтана

4 502

Лом

Монтана

46 526

Медковец

Монтана

8 004

Монтана

Монтана

88 218

Чипровци

Монтана

2 668

Якимово

Монтана

4 336

Батак

Пазарджик

10 672

Белово

Пазарджик

12 506

Брацигово

Пазарджик

10 672

Велинград

Пазарджик

82 712

Лесичово

Пазарджик

7 170

Пазарджик

Пазарджик

203 780

Панагюрище

Пазарджик

32 352

Пещера

Пазарджик

31 518

Ракитово

Пазарджик

29 016

Септември

Пазарджик

46 024

Стрелча

Пазарджик

7 004

Сърница

Пазарджик

12 506

Брезник

Перник

8 838

Земен

Перник

2 668

Ковачевци

Перник

1 834

Перник

Перник

142 416

Радомир

Перник

27 348

Трън

Перник

6 170

Белене

Плевен

11 506

Гулянци

Плевен

17 676

Долна Митрополия

Плевен

27 514

Долни Дъбник

Плевен

25 680

Искър

Плевен

9 672

Левски

Плевен

28 182

Никопол

Плевен

9 672

Плевен

Плевен

224 796

Пордим

Плевен

10 672

Червен бряг

Плевен

47 526

Кнежа

Плевен

29 182

Асеновград

Пловдив

94 222

Брезово

Пловдив

14 174

Калояново

Пловдив

13 340

Карлово

Пловдив

85 716

Кричим

Пловдив

13 174

Лъки

Пловдив

2 668

"Марица"

Пловдив

46 024

Перущица

Пловдив

9 672

Пловдив

Пловдив

617 704

Първомай

Пловдив

50 526

Раковски

Пловдив

46 360

"Родопи"

Пловдив

36 186

Садово

Пловдив

29 016

Стамболийски

Пловдив

28 016

Съединение

Пловдив

8 838

Хисаря

Пловдив

19 344

Куклен

Пловдив

9 672

Сопот

Пловдив

13 174

Завет

Разград

17 842

Исперих

Разград

44 858

Кубрат

Разград

30 016

Лозница

Разград

20 510

Разград

Разград

91 052

Самуил

Разград

11 506

Цар Калоян

Разград

8 004

Борово

Русе

5 502

Бяла

Русе

19 510

Ветово

Русе

18 510

Две могили

Русе

13 174

Иваново

Русе

6 170

Русе

Русе

230 302

Сливо поле

Русе

12 340

Ценово

Русе

6 336

Алфатар

Силистра

2 668

Главиница

Силистра

16 008

Дулово

Силистра

51 194

Кайнарджа

Силистра

17 842

Силистра

Силистра

64 870

Ситово

Силистра

10 672

Тутракан

Силистра

23 846

Котел

Сливен

37 186

Нова Загора

Сливен

66 538

Сливен

Сливен

231 136

Твърдица

Сливен

34 020

Баните

Смолян

5 336

Борино

Смолян

4 502

Девин

Смолян

24 012

Доспат

Смолян

20 676

Златоград

Смолян

20 344

Мадан

Смолян

21 178

Неделино

Смолян

7 004

Рудозем

Смолян

19 510

Смолян

Смолян

72 040

Чепеларе

Смолян

13 340

Столична

София-град

1 903 148

Антон

София област

2 668

Божурище

София област

14 008

Ботевград

София област

54 198

Годеч

София област

7 004

Горна Малина

София област

12 340

Долна баня

София област

10 506

Драгоман

София област

6 170

Елин Пелин

София област

44 190

Етрополе

София област

26 348

Златица

София област

11 340

Ихтиман

София област

35 688

Копривщица

София област

5 336

Костенец

София област

23 680

Костинброд

София област

26 182

Мирково

София област

2 668

Пирдоп

София област

11 506

Правец

София област

22 012

Самоков

София област

68 372

Своге

София област

27 680

Сливница

София област

16 676

Чавдар

София област

2 668

Челопеч

София област

3 502

Братя Даскалови

Стара Загора

13 506

Гурково

Стара Загора

10 506

Гълъбово

Стара Загора

25 514

Казанлък

Стара Загора

128 740

Мъглиж

Стара Загора

24 680

Николаево

Стара Загора

15 842

Опан

Стара Загора

3 502

Павел баня

Стара Загора

31 850

Раднево

Стара Загора

27 182

Стара Загора

Стара Загора

259 820

Чирпан

Стара Загора

46 692

Антоново

Търговище

9 838

Омуртаг

Търговище

34 352

Опака

Търговище

9 838

Попово

Търговище

49 360

Търговище

Търговище

96 388

Димитровград

Хасково

77 712

Ивайловград

Хасково

13 340

Любимец

Хасково

18 344

Маджарово

Хасково

3 502

Минерални бани

Хасково

8 838

Свиленград

Хасково

42 858

Симеоновград

Хасково

14 842

Стамболово

Хасково

13 340

Тополовград

Хасково

18 510

Харманли

Хасково

43 190

Хасково

Хасково

170 266

Велики Преслав

Шумен

17 008

Венец

Шумен

11 506

Върбица

Шумен

18 510

Каолиново

Шумен

23 012

Каспичан

Шумен

15 008

Никола Козлево

Шумен

15 842

Нови пазар

Шумен

37 020

Смядово

Шумен

11 672

Хитрино

Шумен

7 170

Шумен

Шумен

160 262

Болярово

Ямбол

6 170

Елхово

Ямбол

27 182

Стралджа

Ямбол

22 846

"Тунджа"

Ямбол

27 514

Ямбол

Ямбол

138 582

ОБЩО:

 

12 207 968