Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 23.VII

ЗАПОВЕД № ЛС-И-545 ОТ 14 МАЙ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА УТВЪРДЕНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

 

ЗАПОВЕД № ЛС-И-545 ОТ 14 МАЙ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА УТВЪРДЕНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2021г., изм. ДВ. бр.49 от 11 Юни 2021г., изм. ДВ. бр.22 от 18 Март 2022г., изм. ДВ. бр.33 от 29 Април 2022г., изм. ДВ. бр.34 от 3 Май 2022г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка с чл. 13, ал. 2 - 4 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като се запознах с резултатите от изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-И-116 от 20.02.2014 г., нареждам:

Допълвам утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 06.02.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) и допълнен със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. (ДВ, бр. 52 от 2007 г.). Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, с издържалите успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик, както следва:
Име, презиме и фамилия

Адрес

Телефон

Специалност

1.

Александър Борисов Тошев

Кюстендил, ул. Гороцветна № 35, ет. 1

888 376 164

юрист

2.

Алексей Драганов Цветанов

София, ул. Гено Киров № 2

878 423 567

икономист

3.

Анастас Момчилов Нучев

София, ул. Леге № 10, ет. 4

898 428 429

юрист

4.

Ангел Ангелов Ганев

София, бул. Цар Освободител № 8А, ет. 4

888 801 115

юрист

5.

Антоанета Николова Николова

Пловдив, ул. Хан Кубрат № 8, ет. 2, ап. 7

888 553 338

юрист

6.

Бранимир Димов Димитров

София, ж.к. Люлин 2, бл. 218, вх. А, ет. 3, ап. 7

899 750 550

юрист

7.

Бранимир Николаев Балачев

Варна, ул. Парижка комуна № 2, ет. 2

888 307 707

юрист

8.

Валентин Ангелов Тончев

Русе, ул. Гладстон 5, ет. 3

888 210 397

юрист

9.

Валери Петров Анчев

София, ж.к. Младост 1, бл. 74, вх. 2, ет. 12, ап.136

888 795 075

юрист

10.

Валя Георгиева Иванова

Плевен, бул. Христо Ботев 115, вх. Б, ет. 7, ап. 14

885 013 253

юрист

11.

Васил Методиев Стефанов

София, ул. Съборна 14, ет. 5

888 837 488

юрист

12.

Величка Костадинова Костадинова

София, ул. Три уши 8, ет. 4

887 594 953

юрист

13.

Веселин Димитров Вангелов

София, ул. Делян Белишки 54, ет. 4, ап. 13

888 652 144

юрист

14.

Веселин Иванчев Георгиев

София, ул. Позитано 9а, ет. 2, офис 6

886 845 942

юрист

15.

Владимир Янков Вакрилов

София, ул. Княз Борис I № 120

888 693 344

юрист

16.

Галина Илиева Христова

София, бул. Витоша 15, ет. 4

886 008 229

юрист

17.

Георги Гавраилов Чолаков

София 1756, р-н Изгрев", ул. Лъчезар Станчев 3, ет. 14

894 406 630

юрист

18.

Георги Георгиев Миленов

София, р-н Триадица", ж.к. Гоце Делчев, бл. 22, вх. В, ет. 7, ап. 19

894 406 757

юрист

19.

Георги Димитров Чокоев

Русе, ул. Гладстон 5, ет. 2

887 511 756

юрист

20.

Георги Йорданов Стратиев

гр. Тервел 9450, област Добрич, ул. Алеко Константинов 9

988 879 059

юрист

21.

Дарина Димитрова Илиева

Варна 9010, ул. К.д.п. Георги Боев 4, ап. 10

889 041 443

юрист

22.

Десислава Георгиева Николова

Бургас 8000, ул. Васил Априлов 16, ет. 3, офис 2

888 974 212

юрист

23.

Диана Томанова Димитрова

Пловдив, ул. Николай Хайтов 19, ет. 5, ап. 21

888 777 343

юрист

24.

Димитър Георгиев Тодоров

София 1404, бул. Гоце Делчев № 103, ет. 10, адвокатска кантора "Тодоров ЛЛП"

885 822 451

юрист

25.

Евгения Владимирова Гагашева

Бургас 8000, ул. Апостол Карамитев 10, ет. 4, офис 10

889 316 480

юрист

26.

Емил Върбанов Томов

София 1612, бул. Цар Борис III № 19, вх. Б, ап. 76

898 788 186

икономист

27.

Иван Емилов Милев

София, ж.к. Манастирски ливади, ул. Ралевица 64, вх. В, ет. 3, ап. 44

888 192 303

икономист

28.

Иван Лазаров Кънев

Смолян, ул. Острица 26, ап. 13

885 250 260

икономист

29.

Иван Петров Тосков

София, бул. Драган Цанков 36, ет. 3, офис 337

897 824 850

юрист

30.

Иван Филипов Иванов

Плевен, ул. Лайка 31, ап. 6

884 048 988

юрист

31.

Иво Лъчезаров Георгиев

София, ул. Христо Белчев 42, вх. Б, ет. 5, ап. 25

888 040 904

юрист

32.

Илка Георгиева Димова-Мазгалева

София, бул. Княз Ал. Дондуков 19, ет. 2

888 680 812

икономист

33.

Ирена Венкова Иванова

Белоградчик, ул. Стара планина 8, вх. А, ап. 2

885 464 321

юрист

34.

Йовка Благоева Алипиева

София, ул. Братя Миладинови 5, ап. 9

887 538 179

юрист

35.

Йордан Костадинов Костов

София, ж.к. Илинден, ул. Нишка 172, ет. 3

878 150 047

юрист

36.

Красимир Георгиев Босолов

София, р-н Средец", ул. Ген. П. Паренсов 39, ап. 5

887 900 600

юрист

37.

Красимира Златкова Станкулова

София, ул. Пирински проход 47, вх. Г, ет. 3, ап. 11

888 944 589

юрист

38.

Лиляна Димитрова Йорданова

Варна, п. к. 9000, ул. Генерал Киселов № 15, ет. 4, ап. 7

889 629 190

икономист, юрист

39.

Любка Иванова Пеева

Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 11, вх. 12, ет. 4, ап. 15

887 843 311

икономист

40.

Мариана Атанасова Атанасова

София, ж.к. Младост 1, бл. 49Б, вх. 1, ет. 6

878 481 123

юрист

41.

Мариела Иванова Даткова

София 1373, ж.к. Западен парк, ул. Западна, бл. 88, вх. Б, ет. 4, ап. 15

888 410 630

юрист

42.

Мария Георгиева Шукерова

София, ул. Три уши № 8, ет. 2, ап. 1-12

895 662 550

икономист

43.

Мария Трифонова Димова

София 1612, ул. Смолянска 2, ап. 7

885 665 809

икономист

44.

Марияна Маринова Пасева

гр. Тервел, област Добрич, ул. Лом 1

886 898 035

икономист

45.

Мартин Милчев Апостолов

София, ул. Деян Белишки 60, ет. 5, ап. 15

888 610 991

юрист

46.

Милена Русева Иванова

Варна 9010, ул. Петър Райчев 14, ет. 6, ап. 26

888 529 450

юрист и  икономист

47.

Николай Ангелов Ганев

София, бул. Витоша № 130

889 403 240

юрист

48.

Николай Бранимиров Балачев

Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2

887 623 367

юрист

49.

Николай Тодоров Яков

Плевен, ул. Тимок 10, ап. 4

878 904 171

юрист

50.

Павлин Колев Колев

София 1505, ул. Плачковски манастир 21, вх. А, ет. 3, ап. 5

888 801 867

юрист

51.

Панайот Йовчев Велков

Бургас, ул. Сливница 37, ет. 3, ап. ляв

885 131 017

юрист

52.

Петя Георгиева Георгиева

София 1504, ул. Чаталджа 59, ателие 3

888 981 176

икономист

53.

Пламен Веселинов Костадинов

Горна Оряховица, ул. П. К. Яворов 4А, ет. 2, ап. 3

888 700 604

юрист

54.

Радостина Николова Николова

Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2, вх. А, ет. 1, ап. 1

888 459 015

юрист

55.

Ралица Цанкова Костадинова

Варна, ул. Драгоман 25, ет. 3, офис 11

898 728 864

юрист

56.

Росен Стефанов Русев

Шумен, ул. Съединение 111

878 156 786

юрист

57.

Росица Краева Петкова

София, ул. Лерин 24, вх. А, ап. 4

888 139 404

юрист и икономист

58.

Роско Николов Симов

Шумен 9701, ул. Победа 6, вх. 4, ап. 55

877 444 397

юрист и икономист

59.

Силвия Кръстева Кръстева-Кочкова

София, ул. Голаш 2, ап. 20

887 351 424

юрист

60.

Стефан Симеонов Сачев

София, ул. Цар Иван Шишман 3, вх. Б, ет. 5

887 509 390

юрист

61.

Стефка Бонева Стойчева

Шумен, ул. Съединение 111

887 268 064

юрист

62.

Стоян Филипов Марински

Пловдив, ул. Петко Каравелов 24, ет. 1, ап. 3

888 549 346

юрист

63.

Теодор Василев Иванов

Бургас, ул. Цар Иван Шишман 38, ет. 4

878 911 751

юрист

64.

Тижин Исмаил Гюлер

Варна, ул. Ген. Петър Кюркчиев 3

887 621 378

юрист

65.

Тихомир Гочев Чемширов

София, ж.к. Дианабад, бл. 42А, вх. А, ет. 4, ап. 13

889 504 339

юрист

66.

Тихомир Димов Иванов

София 1606, бул. Ген. Тотлебен 39, ет. 6, ап. 18

888 702 827

юрист и икономист

67.

Тихомир Николаев Николов

София, бул. Витоша 10, ет. 6, ап. 21

899 141 659

юрист и икономист

68.

Царина Николаева Дикова

Стара Загора, ул. Д-р Тодор Стоянович 26А, ет. 7

887 893 719

юрист

69.

Цветан Василев Мирчев

София, ул. Лерин 57, ет. 6, ап. 35

888 619 323

юристЗаповедта да бъде публикувана на електронната страница на Министерството на правосъдието и съобщена писмено на всички кандидати, подали заявление за участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик.

Заповедта може да бъде оспорвана пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването. Оспорването на заповедта не спира нейното изпълнение по отношение на лицата, придобили квалификация за синдици.


Извадка от Неофициален раздел бр. 44 от 27.05.2014 г. на ДВ