Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 1.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС ВКЛЮЧИТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2021 ГОДИНА

В сила от 07.05.2021 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 7 Май 2021г., доп. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2021г.МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 30 079 220 лв. съгласно приложението за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2021 година.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 година.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година.

Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 година и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 година.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 1, 1а, 3, 3а и 4 от Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (обн., ДВ, бр. 31 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2018 г. и бр. 34 от 2019 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 26 МАЙ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2021 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1Разпределение на средствата за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2021 година

Област

Община

Средства
в лв.

Благоевград

Банско

62800

Благоевград

Белица

51567

Благоевград

Благоевград

338646

Благоевград

Гоце Делчев

173517

Благоевград

Гърмен

95993

Благоевград

Кресна

17787

Благоевград

Петрич

237839

Благоевград

Разлог

97543

Благоевград

Сандански

181296

Благоевград

Сатовча

71851

Благоевград

Симитли

55533

Благоевград

Струмяни

21398

Благоевград

Хаджидимово

42023

Благоевград

Якоруда

50738

Бургас

Айтос

130882

Бургас

Бургас

996514

Бургас

Камено

37960

Бургас

Карнобат

110603

Бургас

Малко Търново

11169

Бургас

Несебър

140679

Бургас

Поморие

124478

Бургас

Приморско

23033

Бургас

Руен

144917

Бургас

Созопол

53945

Бургас

Средец

73847

Бургас

Сунгурларе

58314

Бургас

Царево

40467

Варна

Аврен

35400

Варна

Аксаково

88044

Варна

Белослав

44622

Варна

Бяла

16084

Варна

Варна

1486580

Варна

Ветрино

12907

Варна

Вълчи дол

34665

Варна

Девня

35483

Варна

Долни чифлик

92461

Варна

Дългопол

67861

Варна

Провадия

88123

Варна

Суворово

40189

Велико

Търново

Велико Търново

358565

Велико

Търново

Горна Оряховица

162342

Велико

Търново

Елена

35362

Велико

Търново

Златарица

15234

Велико

Търново

Лясковец

43101

Велико

Търново

Павликени

79786

Велико

Търново

Полски Тръмбеш

43326

Велико

Търново

Свищов

105290

Велико

Търново

Стражица

50573

Велико

Търново

Сухиндол

6577

Видин

Белоградчик

24199

Видин

Бойница

4787

Видин

Брегово

7531

Видин

Видин

198900

Видин

Грамада

3831

Видин

Димово

24225

Видин

Кула

11116

Видин

Макреш

2180

Видин

Ново село

6635

Видин

Ружинци

18258

Видин

Чупрене

7095

Враца

Борован

29296

Враца

Бяла Слатина

112721

Враца

Враца

287742

Враца

Козлодуй

101711

Враца

Криводол

34620

Враца

Мездра

71327

Враца

Мизия

24377

Враца

Оряхово

38747

Враца

Роман

23462

Враца

Хайредин

16226

Габрово

Габрово

213246

Габрово

Дряново

25696

Габрово

Севлиево

133429

Габрово

Трявна

30492

Добрич

Балчик

69135

Добрич

Генерал Тошево

47436

Добрич

Добрич

329004

Добрич

Добричка

84659

Добрич

Каварна

51360

Добрич

Крушари

16364

Добрич

Тервел

60860

Добрич

Шабла

14392

Кърджали

Ардино

26412

Кърджали

Джебел

25885

Кърджали

Кирково

70332

Кърджали

Крумовград

73897

Кърджали

Кърджали

310438

Кърджали

Момчилград

52067

Кърджали

Черноочене

30797

Кюстендил

Бобов дол

21048

Кюстендил

Бобошево

4754

Кюстендил

Дупница

178938

Кюстендил

Кочериново

12734

Кюстендил

Кюстендил

187697

Кюстендил

Невестино

12116

Кюстендил

Рила

9168

Кюстендил

Сапарева баня

23643

Кюстендил

Трекляно

1781

Ловеч

Априлци

8763

Ловеч

Летница

15234

Ловеч

Ловеч

161235

Ловеч

Луковит

97258

Ловеч

Тетевен

89495

Ловеч

Троян

96622

Ловеч

Угърчин

27160

Ловеч

Ябланица

45306

Монтана

Берковица

65115

Монтана

Бойчиновци

35904

Монтана

Брусарци

18648

Монтана

Вълчедръм

39969

Монтана

Вършец

38539

Монтана

Георги Дамяново

2295

Монтана

Лом

97974

Монтана

Медковец

17480

Монтана

Монтана

234509

Монтана

Чипровци

4726

Монтана

Якимово

15173

Пазарджик

Батак

18910

Пазарджик

Белово

25460

Пазарджик

Брацигово

26107

Пазарджик

Велинград

186135

Пазарджик

Лесичово

16209

Пазарджик

Пазарджик

472472

Пазарджик

Панагюрище

87507

Пазарджик

Пещера

70630

Пазарджик

Ракитово

75867

Пазарджик

Септември

92198

Пазарджик

Стрелча

16731

Пазарджик

Сърница

23352

Перник

Брезник

21990

Перник

Земен

5426

Перник

Ковачевци

2102

Перник

Перник

391787

Перник

Радомир

66381

Перник

Трън

13189

Плевен

Белене

24046

Плевен

Гулянци

31415

Плевен

Долна Митрополия

59772

Плевен

Долни Дъбник

45738

Плевен

Искър

23516

Плевен

Кнежа

63825

Плевен

Левски

63557

Плевен

Никопол

21476

Плевен

Плевен

535478

Плевен

Пордим

24631

Плевен

Червен бряг

113250

Пловдив

Асеновград

271420

Пловдив

Брезово

26243

Пловдив

Калояново

39158

Пловдив

Карлово

235203

Пловдив

Кричим

33810

Пловдив

Куклен

24745

Пловдив

Лъки

5835

Пловдив

"Марица"

142832

Пловдив

Перущица

18360

Пловдив

Пловдив

1577259

Пловдив

Първомай

109007

Пловдив

Раковски

138731

Пловдив

"Родопи"

107928

Пловдив

Садово

78630

Пловдив

Сопот

44054

Пловдив

Стамболийски

85886

Пловдив

Съединение

30228

Пловдив

Хисаря

40784

Разград

Завет

32932

Разград

Исперих

95598

Разград

Кубрат

57798

Разград

Лозница

32215

Разград

Разград

227182

Разград

Самуил

24008

Разград

Цар Калоян

14824

Русе

Борово

10843

Русе

Бяла

44394

Русе

Ветово

40998

Русе

Две могили

25153

Русе

Иваново

16784

Русе

Русе

631938

Русе

Сливо поле

32244

Русе

Ценово

12871

Силистра

Алфатар

8775

Силистра

Главиница

35198

Силистра

Дулово

123401

Силистра

Кайнарджа

34431

Силистра

Силистра

163248

Силистра

Ситово

19605

Силистра

Тутракан

51212

Сливен

Котел

75525

Сливен

Нова Загора

151418

Сливен

Сливен

657754

Сливен

Твърдица

98590

Смолян

Баните

11472

Смолян

Борино

6936

Смолян

Девин

37573

Смолян

Доспат

35318

Смолян

Златоград

41579

Смолян

Мадан

41403

Смолян

Неделино

13869

Смолян

Рудозем

39036

Смолян

Смолян

154668

Смолян

Чепеларе

19224

София-град

Столична

5385524

София област

Антон

5519

София област

Божурище

38332

София област

Ботевград

167616

София област

Годеч

16261

София област

Горна Малина

31084

София област

Долна баня

21729

София област

Драгоман

14014

София област

Елин Пелин

103125

София област

Етрополе

55119

София област

Златица

24961

София област

Ихтиман

109005

София област

Копривщица

7913

София област

Костенец

52337

София област

Костинброд

64322

София област

Мирково

8429

София област

Пирдоп

30467

София област

Правец

42186

София област

Самоков

168795

София област

Своге

64231

София област

Сливница

34786

София област

Чавдар

5831

София област

Челопеч

12158

Стара Загора

Братя Даскалови

34863

Стара Загора

Гурково

27252

Стара Загора

Гълъбово

53399

Стара Загора

Казанлък

324862

Стара Загора

Мъглиж

56099

Стара Загора

Николаево

33800

Стара Загора

Опан

7604

Стара Загора

Павел баня

69641

Стара Загора

Раднево

88410

Стара Загора

Стара Загора

679415

Стара Загора

Чирпан

97717

Търговище

Антоново

16837

Търговище

Омуртаг

67927

Търговище

Опака

18059

Търговище

Попово

102796

Търговище

Търговище

241355

Хасково

Димитровград

200360

Хасково

Ивайловград

20154

Хасково

Любимец

44802

Хасково

Маджарово

5184

Хасково

Минерални бани

20267

Хасково

Свиленград

98075

Хасково

Симеоновград

44968

Хасково

Стамболово

23591

Хасково

Тополовград

37183

Хасково

Харманли

113909

Хасково

Хасково

405377

Шумен

Велики Преслав

39471

Шумен

Венец

22567

Шумен

Върбица

38174

Шумен

Каолиново

54211

Шумен

Каспичан

31166

Шумен

Никола Козлево

28756

Шумен

Нови пазар

75910

Шумен

Смядово

21401

Шумен

Хитрино

13545

Шумен

Шумен

381342

Ямбол

Болярово

13190

Ямбол

Елхово

58336

Ямбол

Стралджа

68422

Ямбол

"Тунджа"

73698

Ямбол

Ямбол

346009

Общо:

30 079 220