Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 14.V

УКАЗ № 135 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА НИКОЛАЙ МИЛКОВ МИЛКОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, И ЗА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЮНЕСКО СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПАРИЖ

 

УКАЗ № 135 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА НИКОЛАЙ МИЛКОВ МИЛКОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, И ЗА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЮНЕСКО СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПАРИЖ

Обн. ДВ. бр.40 от 14 Май 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Николай Милков Милков - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и за постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище в Париж.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 12 май 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.