Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 14.V

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ГАЗОВЕ ИЛИ ДРУГИ ГОРИВА С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ (КОДЕКС IGF)