Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 18.V

УКАЗ № 139 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СТОЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА БОЛИВИЯ СЪС

 

УКАЗ № 139 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СТОЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА БОЛИВИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. БУЕНОС АЙРЕС, РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА

Обн. ДВ. бр.42 от 18 Май 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Стоян Михайлов Михайлов - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Многонационалната държава Боливия със седалище в гр. Буенос Айрес, Република Аржентина.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 12 май 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.