Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 18.V

РЕШЕНИЕ № 21-НС ОТ 16 МАЙ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ НА ИЗБОРНА КНИГА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

 

РЕШЕНИЕ № 21-НС ОТ 16 МАЙ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ НА ИЗБОРНА КНИГА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.42 от 18 Май 2021г.

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Утвърждава образец на изборна книга за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. с номер 47а-НС, приложен към настоящото решение.

Решението се обнародва в "Държавен вестник".

Приложение № 47а-НС