Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 43 от 21.V

УКАЗ № 140 ОТ 20.05.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ОТНОСНО ПРЕЗГРАНИЧНИ ОПЕРАЦИИ ЗА AIR POLICING

 

УКАЗ № 140 ОТ 20.05.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ ОТНОСНО ПРЕЗГРАНИЧНИ ОПЕРАЦИИ ЗА AIR POLICING

Обн. ДВ. бр.43 от 21 Май 2021г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за ратифициране на Протокол за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing, приет от 45-ото Народно събрание на 7 май 2021 г.

Издаден в София на 12 май 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките