Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 44 от 25.V

РЕШЕНИЕ № 54-НС ОТ 20 МАЙ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

 

РЕШЕНИЕ № 54-НС ОТ 20 МАЙ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.44 от 25 Май 2021г., попр. ДВ. бр.53 от 25 Юни 2021г.

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Утвърждава образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. с номера от 80-НС до 97-НС включително, приложени към настоящото решение.

Решението се обнародва в "Държавен вестник".

Приложение № 80-НС
Приложение № 81-НСПриложение № 82-НС
Приложение № 83-НСПриложение № 84-НС

Приложение № 85-НС

Приложение № 86-НС

Приложение № 87-НС

Приложение № 88-НС

Приложение № 89-НС

Приложение № 90-НС

Приложение № 91-НС


Приложение № 92-НС

Приложение № 93-НС

Приложение № 94-НС

Приложение № 95-НС

Приложение № 96-НС-х


Приложение № 96-НС-м


Приложение № 96-НС-хм


Приложение № 96-НС-кр

Приложение № 96-НС-чх


(Попр. - ДВ, бр. 53 от 2021 г.)
Приложение № 96-НС-чм

Приложение № 96-НС-чхм


(Попр. - ДВ, бр. 53 от 2021 г.)

Приложение № 96-НС-чкр

Приложение № 97-НС-хм