Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 44 от 25.V

УКАЗ № 144 ОТ 20.05.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО АСПАРУХОВО, ОБЩИНА ЛЕВСКИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г.

 

УКАЗ № 144 ОТ 20.05.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО АСПАРУХОВО, ОБЩИНА ЛЕВСКИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Обн. ДВ. бр.44 от 25 Май 2021г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен, на 3 октомври 2021 г.

Издаден в София на 20 май 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.