Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 45 от 28.V

УКАЗ № 145 ОТ 26.05.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАМ ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г.

 

УКАЗ № 145 ОТ 26.05.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАМ ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 2021г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Церово, община Благоевград, област Благоевград, на 3 октомври 2021 г.

Издаден в София на 26 май 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.