Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 45 от 28.V

УКАЗ № 148 ОТ 26.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЛАМЕН КИРИЛОВ ТОНЧЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

 

УКАЗ № 148 ОТ 26.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЛАМЕН КИРИЛОВ ТОНЧЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 2021г.

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Пламен Кирилов Тончев на длъжността председател на Държавна агенция "Национална сигурност".

Издаден в София на 26 май 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.