Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 1.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 26 МАЙ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ПРИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 26 МАЙ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

В сила от 26.05.2021 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2021г.

Изтекъл срок на действие.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

1. Телевизионни предавания: 

 

 

ЦЕНА (в лв.)

ТЕЛЕВИЗИОНЕН

КАНАЛ

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

ЧАСОВИ

ПОЯС

Клип *****

Предизборен репортаж (хроника) *

Интервю***

Портрет/Анкета

 

 

 

до 30 секунди

90 секунди

60 секунди

120 секунди

 

 

08:00-09:00

980

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

10:30-11:00

800

 

 

 

 

- ПЕТЪК

17:30-18:00

820

 

 

 

БНТ 1

 

20:00-21:30

2 255

1 980**

250

1 250

 

08:30-09:00

1 100

 

СЪБОТА -

17:30-18:00

905

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ

20:30-21:00

2 450

 

 

 

 

 

22:30-23:30

1 200

 

 

 

 

 

08:30-09:00

250

 

 

 

БНТ 2

ПОНЕДЕЛНИК

17:30-18:00

300

300*

 

600*

- НЕДЕЛЯ

21:00-22:00

350

-

 

 

23:00-23:30

220

 

 

 

 

 

08:30-09:00

180

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

17:30-18:00

250

 

 

 

 

- ПЕТЪК

20:30-21:00

300

 

 

 

БНТ 4

 

23:00-24:00

200

 

 

 

 

08:30-09:00

180

 

 

 

 

СЪБОТА -

17:30-18:00

250

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ

20:30-21:00

300

 

 

 

 

 

22:30-23:00

200

 

 

 
* Забележка: Цената за предизборен репортаж (хроника), портрет и анкета по БНТ 1 включва и цена за изработка, а по БНТ2 само за излъчване на заснети вече материали.

**Забележка : Ако платеният репортаж (хроника) е с продължителност до 60 секунди цената се намалява с 30%.


***Забележка: Цената за интервю се изчислява линейно за всяка следваща минута.

****Забележка : Цената за агитационен клип над 30 секунди се изчислява по следната коефициентна скала:


Продължителност в секунди

Коефициент към 30 секунди

31-40

130%

41-50

160%

51-60

200%

61-70

250%*****Забележка : Цената за агитационни клипове с дължина над 70 секунди се изчислява линейно, като за разликата след 70-а секунда за база се взема цената на 70 секунди.


Всички цени са в български лева и без включен ДДС.


2. Стойност на агитационни клипове и хроники по програмите на Българското национално радио (БНР):


Часови пояс

Агитационен клип

Хроника

цена до 30 сек.

цена за 60 сек.

Програма

"Хоризонт"

Програма

"Христо

Ботев"

Регионални

програми

Програма

"Хоризонт"

Регионални

програми

06:00 - 10:00

275,00 лв.

99,00 лв.

38,50 лв.

440,00 лв.

181,50 лв.

10:00 - 15:00

165,00 лв.

71,50 лв.

38,50 лв.

15:00 - 20:00

220,00 лв.

88,00 лв.

27,50 лв.

330,00 лв.

143,00 лв.

20:00 - 00:00

77,00 лв.

44,00 лв.

27,50 лв.


*Радио Кърджали излъчва в часовия пояс до 20:00 ч. (08:00 ч. - 09:00 ч. и 13:00 ч. - 14:00 ч. предаване на турски език, не се допуска агитация).

**Цените за агитационни клипове не включват цена за изработка. Максимална продължителност на агитационен клип - до 1 минута.

***Максимална продължителност на хроника - до 3 минути.

ЦЕНА ЗА ИЗРАБОТКА НА АГИТАЦИОННИ КЛИПОВЕ ЗА БНР:

- в гр. София - 250 лв.;

- извън гр. София - 125 лв.

3. Диспут и интервю:


Часови пояс

Диспут

/цена за 1 минута/

Интервю с кандидат депутат /цена за 1 минута/

Програма

"Хоризонт"

Програма

"Христо

Ботев"

Регионални

програми

Програма

"Хоризонт"

Програма

"Христо

Ботев"

Регионални

програми

06:00 - 15:00

132,00 лв.

88,00 лв.

49,50 лв.

220,00 лв.

100,00 лв.

44,00 лв.

15:00 - 00:00

110,00 лв.

77,00 лв.

38,50 лв.

276,00 лв.

88,00 лв.

33,00 лв.


4. Други форми:


Часови пояс

Тематична рубрика

Репортаж / Визитка / Кратък фийчър

цена за 1 минута

Блиц интервю

цена за 1 минута

Програма

"Хоризонт"

Програма "Христо Ботев"

Регионални

програми

Програма

"Хоризонт"

Програма

"Христо

Ботев"

Регионални

програми

06:00 - 10:00

330,00 лв.

192,00 лв.

137,00 лв.

275,00 лв.

123,00 лв.

55,00 лв.

10:00 - 15:00

220,00 лв.

154,00 лв.

121,00 лв.

15:00- 20:00

165,00 лв.

137,00 лв.

99,00 лв.

220,00 лв.

110,00 лв.

41,00 лв.

20:00 - 00:00

110,00 лв.

121,00 лв.

66,00 лв.


*Цените за хроника, диспут, интервю, визитка, репортаж, кратък фийчър включват и цена за изработка.

**Продължителност на "Репортаж" - от 1 до 3 минути.

***Продължителност на "Визитка" - от 1 до 3 минути.

****Продължителност на "Кратък фийчър" - от 1 до 5 минути.

*****Продължителност на "Блиц интервю" - от 1 до 3 минути.

******Продължителност на "Интервю" - от 3 до 15 минути.

5. Банери, ПР публикации, специално студио и подкаст на интернет страницата на Българското национално радио:


 

Банер позиции

ПР публикации

300/250 px

728/90 px

до 4 снимки и 1 вграден линк

аудио до 5 мин. и 1 вграден линк

видео до 5 мин. и 1 вграден линк

начална

страница на база CPM

вътрешни страници "Аз избирам" на база CPM

начална страница на база CPM

вътрешни страници "Аз избирам" на база CPM

Текст

(до 2500 символа)

Текст

(до 2500 символа)

Текст

(до 2500 символа)

Платформа "Аз избирам"

20,00 лв.

10,00 лв.

30,00 лв.

20,00 лв.

300,00 лв.

350,00 лв.

400,00 лв.

Радио Благоевград

8,00 лв.

6,00 лв.

13,00 лв.

10,00 лв.

230,00 лв.

250,00 лв.

300,00 лв.

Радио Бургас

8,00 лв.

6,00 лв.

13,00 лв.

10,00 лв.

110,00 лв.

150,00 лв.

200,00 лв.

Радио Варна

10,00 лв.

8,00 лв.

15,00 лв.

12,00 лв.

110,00 лв.

150,00 лв.

200,00 лв.

Радио Видин

10,00 лв.

8,00 лв.

15,00 лв.

12,00 лв.

110,00 лв.

150,00 лв.

202,00 лв.

Радио Кърджали

7,00 лв.

5,00 лв.

12,00 лв.

9,00 лв.

110,00 лв.

150,00 лв.

203,00 лв.

Радио Пловдив

9,00 лв.

7,00 лв.

14,00 лв.

11,00 лв.

230,00 лв.

250,00 лв.

300,00 лв.

Радио Стара Загора

7,00 лв.

5,00 лв.

12,00 лв.

9,00 лв.

110,00 лв.

150,00 лв.

200,00 лв.

Радио "Христо Ботев"

8,00 лв.

6,00 лв.

13,00 лв.

10,00 лв.

350,00 лв.

400,00 лв.

450,00 лв.

Радио "Хоризонт"

10,00 лв.

8,00 лв.

15,00 лв.

12,00 лв.

350,00 лв.

400,00 лв.

450,00 лв.

Радио Шумен

15,00 лв.

10,00 лв.

25,00 лв.

20,00 лв.

110,00 лв.

150,00 лв.

200,00 лв.


*ПР публикацията е във видимата част на съответната страница до 24 ч. от публикуването, след което остава в редакционния поток до 9 юли 2021 г.

**Всички банери и видеоматериали се предоставят в готов вид от кандидатите и не трябва да надхвърлят 10 мегабайта.

***В цената на аудиоматериалите е включена и изработка. При предоставяне на готов материал цената не се променя.

****Рекламата в сайтовете на БНР се закупува на базата на цена на 1000 импресии (СРМ) за съответния интернет сайт по официалните цени, определени от БНР.

*****Надценка за позициониране на ПР публикация на първа страница на сайт - 50 %.
Общи условия за прилагане на тарифите на БНР:

1. За Експресна поръчка (направена след 14,30 ч. на деня, предхождащ излъчването) + 20 %.

2. Рекламни агенции не могат да сключват договори по тази тарифа с БНР, както и да ползват отстъпки.

3. Всички цени са в лева без ДДС.

4. При недостиг на гарантирани импресии банерът остава видим до приключване на кампанията или до достигане на гарантираните импресии, но не по-късно от 9 юли 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 197 от Изборния кодекс.

§ 2. Постановлението влиза в сила на 26 май 2021 г.