Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 47 от 4.VI

УКАЗ № 146 ОТ 26.05.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ДЖОНГ ДЖИН-КЮ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 146 ОТ 26.05.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ДЖОНГ ДЖИН-КЮ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-н Джонг Джин-кю - извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен за неговите значителни заслуги за развитието на двустранните отношения между Република България и Република Корея.

Издаден в София на 26 май 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.