Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

УКАЗ № 149 ОТ 02.06.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОХЛЮВЕЦ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г.

 

УКАЗ № 149 ОТ 02.06.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОХЛЮВЕЦ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Обн. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Охлювец, община Кърджали, област Кърджали, на 3 октомври 2021 г.

Издаден в София на 2 юни 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките