Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 49 от 11.VI

УКАЗ № 153 ОТ 07.06.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ТОДОР МИНКОВ КЪНЧЕВСКИ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КУБА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ХАВАНА

 

УКАЗ № 153 ОТ 07.06.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ТОДОР МИНКОВ КЪНЧЕВСКИ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КУБА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ХАВАНА

Обн. ДВ. бр.49 от 11 Юни 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Тодор Минков Кънчевски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба със седалище в гр. Хавана.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 7 юни 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.