Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 49 от 11.VI

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 г. (ESP CODE)