Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 52 от 22.VI

УКАЗ № 155 ОТ 16.06.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИВАН ИЛИЕВ КОНДОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КНЯЖЕСТВО АНДОРА

 

УКАЗ № 155 ОТ 16.06.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИВАН ИЛИЕВ КОНДОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КНЯЖЕСТВО АНДОРА

Обн. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Иван Илиев Кондов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Андора.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 16 юни 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.