Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

УКАЗ № 172 ОТ 13.07.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВЕСЕЛИН БЛАГОЕВ ДЕЛЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

 

УКАЗ № 172 ОТ 13.07.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВЕСЕЛИН БЛАГОЕВ ДЕЛЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

Обн. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Веселин Благоев Делчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Екваториална Гвинея.

Издаден в София на 13 юли 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.