Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

УКАЗ № 173 ОТ 13.07.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯНКО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

 

УКАЗ № 173 ОТ 13.07.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯНКО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. АБУДЖА, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ

Обн. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Янко Василев Йорданов - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Екваториална Гвинея със седалище в гр. Абуджа, Федерална република Нигерия.

Издаден в София на 13 юли 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.