Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 27.VII

РЕШЕНИЕ № 523 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

РЕШЕНИЕ № 523 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Обн. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2021г.

На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година съгласно приложението.


Приложение


Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година

 

Код по

НЕИСПУО

Област

Община

Населено

място

Училище

1.

105204

Благоевград

Банско

Банско

Начално училище "Св. Паисий Хилендарски"

2.

102003

Благоевград

Банско

Места

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

3.

100040

Благоевград

Благоевград

Благоевград

IV основно училище "Димчо Дебелянов"

4.

100020

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Второ основно училище "Димитър Благоев"

5.

101580

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Осмо средно училище "Арсени Костенцев"

6.

100070

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Седмо средно училище "Кузман Шапкарев"

7.

102002

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

Природо-математическа гимназия "Яне Сандански"

8.

103402

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

Първо основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

9.

103404

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

Трето основно училище "Братя Миладинови"

10.

102014

Благоевград

Петрич

Петрич

Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

11.

104007

Благоевград

Петрич

Петрич

Трето основно училище "Гоце Делчев"

12.

103510

Благоевград

Разлог

Разлог

Начално училище "Яне Сандански"

13.

108004

Благоевград

Хаджидимово

Абланица

Средно училище "Св. Паисий Хилендарски"

14.

200113

Бургас

Айтос

Айтос

Средно училище "Н. Й. Вапцаров"

15.

200105

Бургас

Айтос

Карагеоргиево

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

16.

200107

Бургас

Айтос

Мъглен

Основно училище "Христо Ботев"

17.

200110

Бургас

Айтос

Тополица

Основно училище "Светлина"

18.

200201

Бургас

Бургас

Бургас

Начално базово училище "Михаил Лъкатник"

19.

200237

Бургас

Бургас

Бургас

Немска езикова гимназия "Гьоте"

20.

200216

Бургас

Бургас

Бургас

Обединено училище "Васил Левски"

21.

200210

Бургас

Бургас

Бургас

Обединено училище "Св. Климент Охридски"

22.

200209

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Антон Страшимиров"

23.

200241

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Александър Георгиев - Коджакафалията"

24.

200214

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Братя Миладинови"

25.

200213

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Васил Априлов"

26.

200211

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Георги Бенковски"

27.

200215

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Елин Пелин"

28.

200222

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Иван Вазов"

29.

200207

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Любен Каравелов"

30.

200212

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Пейо Крачолов Яворов"

31.

200205

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Петко Рачев Славейков"

32.

200206

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Св. Княз Борис І"

33.

200223

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Христо Ботев" - кв. Ветрен

34.

200219

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Христо Ботев" - кв. Долно Езерово

35.

200218

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Христо Ботев" - кв. Победа

36.

200217

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище "Христо Ботев" - кв. Сарафово

37.

200248

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

38.

200120

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

39.

200244

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

40.

200243

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола"

41.

200252

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "Пеньо Пенев"

42.

200249

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по транспорт

43.

200247

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский"

44.

200235

Бургас

Бургас

Бургас

Профилирана гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски"

45.

200238

Бургас

Бургас

Бургас

Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски"

46.

200230

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище "Димчо Дебелянов"

47.

200231

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище "Добри Чинтулов"

48.

200229

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище "Епископ Константин Преславски"

49.

200227

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище "Иван Вазов"

50.

200228

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище "Йордан Йовков"

51.

200232

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище "Константин Петканов"

52.

200246

Бургас

Бургас

Бургас

Търговска гимназия

53.

200224

Бургас

Бургас

Маринка

Основно училище "Христо Ботев"

54.

200404

Бургас

Карнобат

Карнобат

Основно училище "Христо Смирненски"

55.

200411

Бургас

Карнобат

Карнобат

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

56.

200412

Бургас

Карнобат

Карнобат

Средно училище "Христо Ботев"

57.

200608

Бургас

Несебър

Несебър

Средно училище "Любен Каравелов"

58.

200601

Бургас

Несебър

Обзор

Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий"

59.

200605

Бургас

Несебър

Равда

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

60.

200606

Бургас

Несебър

Свети Влас

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

61.

200704

Бургас

Поморие

Ахелой

Основно училище "Христо Ботев"

62.

200910

Бургас

Руен

Дъскотна

Основно училище "Климент Охридски"

63.

200932

Бургас

Руен

Руен

Средно училище "Елин Пелин"

64.

201007

Бургас

Созопол

Росен

Обединено училище "Христо Ботев"

65.

201009

Бургас

Созопол

Созопол

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

66.

201305

Бургас

Царево

Царево

Средно училище "Никола Йонков Вапцаров"

67.

403559

Варна

Аврен

Аврен

Частно средно училище "Юрий Гагарин"

68.

400093

Варна

Аксаково

Любен Каравелово

Обединено училище "Иван Вазов"

69.

403536

Варна

Варна

Варна

III Основно училище "Ангел Кънчев"

70.

402183

Варна

Варна

Варна

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец"

71.

400042

Варна

Варна

Варна

ІV Езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри"

72.

400046

Варна

Варна

Варна

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"

73.

400008

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Захари Стоянов"

74.

400018

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Панайот Волов"

75.

400005

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Васил Априлов"

76.

400011

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Йордан Йовков"

77.

400015

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Капитан Петко Войвода"

78.

400020

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Петко Рачов Славейков"

79.

400026

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Христо Ботев"

80.

400028

Варна

Варна

Варна

Основно училище "Цар Симеон І"

81.

400104

Варна

Варна

Варна

Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи

82.

403534

Варна

Варна

Варна

Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"

83.

400045

Варна

Варна

Варна

Първа езикова гимназия

84.

400030

Варна

Варна

Варна

Седмо средно училище "Найден Геров"

85.

400039

Варна

Варна

Варна

Средно училище "Пейо Крачолов Яворов"

86.

400034

Варна

Варна

Варна

Средно училище "Гео Милев"

87.

400037

Варна

Варна

Варна

Средно училище "Любен Каравелов"

88.

400074

Варна

Варна

Варна

Частна профилирана гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери"

89.

400075

Варна

Варна

Варна

Частно основно училище "Малкият принц"

90.

400061

Варна

Варна

Варна

Частно средно училище "Аз съм българче"

91.

403558

Варна

Варна

Варна

Частно средно училище "Мечтатели"

92.

400152

Варна

Провадия

Блъсково

Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий"

93.

400148

Варна

Провадия

Провадия

Средно училище "Димитър Благоев"

94.

300105

Велико Търново

Велико Търново

Велико

Търново

Основно училище "Петко Рачев Славейков"

95.

300102

Велико Търново

Велико Търново

Велико

Търново

Основно училище "Бачо Киро"

96.

300104

Велико Търново

Велико Търново

Велико

Търново

Основно училище "Димитър Благоев"

97.

300103

Велико Търново

Велико Търново

Велико

Търново

Основно училище "Св. Патриарх Евтимий"

98.

300122

Велико Търново

Велико Търново

Велико

Търново

Природо-математическа гимназия "Васил Друмев"

99.

300126

Велико Търново

Велико Търново

Велико

Търново

Средно училище "Владимир Комаров"

100.

300125

Велико Търново

Велико Търново

Велико

Търново

Средно училище "Вела Благоева"

101.

300124

Велико Търново

Велико Търново

Велико

Търново

Средно училище "Емилиян Станев"

102.

300141

Велико Търново

Велико Търново

Велико Търново

Частна профилирана гимназия "АК - Аркус"

103.

300116

Велико Търново

Велико Търново

Килифарево

Основно училище "Неофит Рилски"

104.

300113

Велико Търново

Велико Търново

Самоводене

Основно училище "Христо Смирненски"

105.

300217

Велико Търново

Горна Оряховица

Горна Оряховица

Средно училище "Вичо Грънчаров"

106.

300216

Велико Търново

Горна Оряховица

Горна Оряховица

Средно училище "Георги Измирлиев"

107.

300208

Велико Търново

Горна Оряховица

Долна Оряховица

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

108.

300212

Велико Търново

Горна Оряховица

Поликраище

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

109.

300405

Велико Търново

Златарица

Златарица

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Златарски"

110.

300506

Велико Търново

Лясковец

Джулюница

Обединено училище "Петко Рачев Славейков"

111.

300501

Велико Търново

Лясковец

Лясковец

Начално училище "Цани Гинчев"

112.

300602

Велико Търново

Павликени

Павликени

Основно училище "Св. Климент Охридски"

113.

300619

Велико Търново

Павликени

Павликени

Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски"

114.

300618

Велико Търново

Павликени

Павликени

Средно училище "Бачо Киро"

115.

300817

Велико Търново

Свищов

Свищов

Професионална държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев"

116.

300819

Велико Търново

Свищов

Свищов

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

117.

300816

Велико Търново

Свищов

Свищов

Средно училище "Димитър Благоев"

118.

300814

Велико Търново

Свищов

Свищов

Средно училище "Цветан Радославов"

119.

300911

Велико Търново

Стражица

Стражица

Средно училище "Ангел Каралийчев"

120.

500401

Видин

Брегово

Брегово

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

121.

503322

Видин

Видин

Видин

Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков"

122.

503312

Видин

Видин

Видин

Основно училище "Иван Вазов"

123.

500104

Видин

Видин

Видин

Основно училище "Любен Каравелов"

124.

502035

Видин

Видин

Видин

Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"

125.

503242

Видин

Видин

Видин

Средно училище "Петко Рачов Славейков"

126.

503241

Видин

Видин

Видин

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

127.

503132

Видин

Видин

Видин

Средно училище "Цар Симеон Велики"

128.

500901

Видин

Ново село

Ново село

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

129.

602001

Враца

Борован

Добролево

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

130.

601014

Враца

Бяла Слатина

Търнак

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

131.

602041

Враца

Враца

Враца

Основно училище "Васил Левски"

132.

603067

Враца

Враца

Враца

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

133.

603065

Враца

Враца

Враца

Професионална техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров"

134.

600327

Враца

Враца

Враца

Средно училище "Козма Тричков"

135.

603057

Враца

Враца

Враца

Средно училище "Отец Паисий"

136.

602092

Враца

Мездра

Мездра

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

137.

602115

Враца

Оряхово

Селановци

Основно училище "Н. Й. Вапцаров"

138.

700101

Габрово

Габрово

Габрово

Начално училище "Васил Левски"

139.

700103

Габрово

Габрово

Габрово

Основно училище "Неофит Рилски"

140.

700112

Габрово

Габрово

Габрово

Основно училище "Христо Ботев"

141.

700116

Габрово

Габрово

Габрово

Природо-математическа гимназия "Академик Иван Гюзелев"

142.

700118

Габрово

Габрово

Габрово

Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади"

143.

700114

Габрово

Габрово

Габрово

Средно училище "Райчо Каролев"

144.

700315

Габрово

Севлиево

П. Славейков

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

145.

700323

Габрово

Севлиево

Севлиево

Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров"

146.

700318

Габрово

Севлиево

Севлиево

Средно училище "Васил Левски"

147.

2902503

Габрово

Трявна

Трявна

Национална гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа"

148.

700403

Габрово

Трявна

Трявна

Средно училище "Петко Рачев Славейков"

149.

800073

Добрич

Генерал Тошево

Генерал Тошево

Основно училище "Христо Смирненски"

150.

800076

Добрич

Генерал Тошево

Генерал Тошево

Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински"

151.

800074

Добрич

Генерал Тошево

Генерал Тошево

Средно училище "Н. Й. Вапцаров"

152.

800008

Добрич

Добрич

Добрич

Основно училище "Стефан Караджа"

153.

800010

Добрич

Добрич

Добрич

Основно училище "Христо Смирненски"

154.

800013

Добрич

Добрич

Добрич

Средно училище "Димитър Талев"

155.

800016

Добрич

Добрич

Добрич

Средно училище "Любен Каравелов"

156.

800325

Добрич

Добрич

Добрич

Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество "Райко Цончев"

157.

800112

Добрич

Добрич

Добрич

Частно основно училище "Мария Монтесори"

158.

800326

Добрич

Добрич

Добрич

Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика "Леонардо да Винчи"

159.

800082

Добрич

Каварна

Каварна

Средно училище "Стефан Караджа"

160.

800109

Добрич

Шабла

Шабла

Средно училище "Асен Златаров"

161.

909201

Кърджали

Ардино

Ардино

Средно училище "Васил Левски"

162.

909501

Кърджали

Крумовград

Крумовград

Средно училище "Васил Левски"

163.

909107

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Езикова гимназия "Христо Ботев"

164.

909116

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

165.

909111

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Професионална гимназия по облекло и дизайн "Евридика"

166.

909108

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов"

167.

909106

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище "Петко Рачов Славейков"

168.

909103

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище "Йордан Йовков"

169.

909105

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище "Отец Паисий"

170.

909128

Кърджали

Кърджали

Миладиново

Основно училище "Христо Ботев"

171.

909136

Кърджали

Кърджали

Рани лист

Основно училище "Н. Й. Вапцаров"

172.

1000038

Кюстендил

Дупница

Дупница

Основно училище "Евлоги Георгиев"

173.

1000034

Кюстендил

Дупница

Дупница

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

174.

1000052

Кюстендил

Дупница

Дупница

Профилирана гимназия "Христо Ботев"

175.

1000330

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Основно училище "Професор Марин Дринов"

176.

1001830

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

177.

1000550

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Природо-математическа гимназия "Проф. Емануил Иванов"

178.

1001380

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев"

179.

1000009

Кюстендил

Сапарева баня

Сапарева баня

Средно училище "Христо Ботев"

180.

1100329

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов"

181.

1100301

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Основно училище "Васил Левски"

182.

1100320

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Профилирана природо-математическа гимназия

183.

1100316

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Средно училище ,,Тодор Кирков"

184.

1100404

Ловеч

Луковит

Дерманци

Обединено училище "Неофит Рилски"

185.

1100411

Ловеч

Луковит

Луковит

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков"

186.

1100402

Ловеч

Луковит

Луковит

Средно училище "Алеко Константинов"

187.

1100511

Ловеч

Тетевен

Тетевен

Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов"

188.

1100509

Ловеч

Тетевен

Тетевен

Средно училище "Георги Бенковски"

189.

1100609

Ловеч

Троян

Орешак

Основно училище "Васил Левски"

190.

1100614

Ловеч

Троян

Троян

Начално училище "Св. св. Кирил и Методий"

191.

1100601

Ловеч

Троян

Троян

Основно училище "Иван Хаджийски"

192.

1100613

Ловеч

Троян

Троян

Средно училище "Св. Климент Охридски"

193.

1100612

Ловеч

Троян

Троян

Средно училище "Васил Левски"

194.

1203001

Монтана

Бойчиновци

Лехчево

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

195.

1207002

Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

Второ основно училище "Иван Вазов"

196.

1208002

Монтана

Вършец

Вършец

Средно училище "Иван Вазов"

197.

1209012

Монтана

Лом

Лом

Професионална гимназия по производствени технологии

198.

1209005

Монтана

Лом

Лом

Средно училище "Димитър Маринов"

199.

1201003

Монтана

Монтана

Монтана

I Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

200.

1201002

Монтана

Монтана

Монтана

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан"

201.

1201004

Монтана

Монтана

Монтана

Второ средно училище "Никола Йонков Вапцаров"

202.

1201021

Монтана

Монтана

Монтана

Финансово-стопанска професионална гимназия "Васил Левски"

203.

1301707

Пазарджик

Велинград

Велинград

Основно училище "Георги Бенковски"

204.

1306811

Пазарджик

Велинград

Велинград

Основно училище "Неофит Рилски"

205.

1301699

Пазарджик

Велинград

Велинград

Основно училище "Христо Ботев"

206.

1304231

Пазарджик

Велинград

Велинград

Професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов"

207.

1302573

Пазарджик

Велинград

Велинград

Средно училище "Васил Левски"

208.

1301674

Пазарджик

Велинград

Велинград

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

209.

1301852

Пазарджик

Велинград

Драгиново

Средно училище "Методий Драгинов"

210.

1301717

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Основно училище "Проф. Иван Батаклиев"

211.

1307267

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Основно училище "Любен Каравелов"

212.

1302534

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Основно училище "Христо Ботев"

213.

1301731

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

Основно училище "Професор Марин Дринов"

214.

1302623

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

Средно училище "Нешо Бончев"

215.

1301763

Пазарджик

Пещера

Пещера

Основно училище "Св. Патриарх Евтимий"

216.

1301770

Пазарджик

Ракитово

Ракитово

Средно училище "Св. Климент Охридски"

217.

1301788

Пазарджик

Септември

Септември

Средно училище "Христо Ботев"

218.

1403218

Перник

Перник

Батановци

Основно училище "Христо Ботев"

219.

1403228

Перник

Перник

Драгичево

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

220.

1403222

Перник

Перник

Кладница

Основно училище "Св. Климент Охридски"

221.

1403214

Перник

Перник

Перник

VI Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

222.

1403215

Перник

Перник

Перник

XVI Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

223.

1403220

Перник

Перник

Перник

Гимназия с преподаване на чужди езици "Симеон Радев"

224.

1403201

Перник

Перник

Перник

Основно училище "Св. Иван Рилски"

225.

1403219

Перник

Перник

Перник

Природо-математическа гимназия "Христо Смирненски"

226.

1403236

Перник

Перник

Перник

Професионална гимназия по икономика

227.

1403205

Перник

Перник

Перник

Х Основно училище "Алеко Константинов"

228.

1403206

Перник

Перник

Перник

ХІ Основно училище "Елин Пелин"

229.

1403648

Перник

Радомир

Радомир

Начално училище "Архимандрит Зиновий"

230.

1500702

Плевен

Белене

Белене

Основно училище "Васил Левски"

231.

1500807

Плевен

Гулянци

Гулянци

Средно училище "Христо Смирненски"

232.

1500903

Плевен

Долна Митрополия

Божурица

Основно училище "Христо Ботев"

233.

1500915

Плевен

Долна Митрополия

Тръстеник

Средно училище "Евлоги Георгиев"

234.

1500501

Плевен

Долни Дъбник

Долни Дъбник

Начално училище "Св. св. Кирил и Методий"

235.

1501102

Плевен

Кнежа

Кнежа

Основно училище "Васил Левски"

236.

1501103

Плевен

Кнежа

Кнежа

Основно училище "Отец Паисий"

237.

1501109

Плевен

Кнежа

Кнежа

Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов"

238.

1500126

Плевен

Плевен

Бохот

Основно училище "Антон Страшимиров"

239.

1500140

Плевен

Плевен

Плевен

Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект"

240.

1500105

Плевен

Плевен

Плевен

Начално училище "Отец Паисий"

241.

1500102

Плевен

Плевен

Плевен

Начално училище "Христо Ботев"

242.

1500201

Плевен

Плевен

Плевен

Основно училище "Валери Петров"

243.

1500110

Плевен

Плевен

Плевен

Основно училище "Д-р Петър Берон"

244.

1500143

Плевен

Плевен

Плевен

Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии

245.

1500153

Плевен

Плевен

Плевен

Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов"

246.

1500134

Плевен

Плевен

Плевен

Средно училище "Иван Вазов"

247.

1500135

Плевен

Плевен

Плевен

Средно училище "Пейо Крачолов Яворов"

248.

1500133

Плевен

Плевен

Плевен

Средно училище "Стоян Заимов"

249.

1500127

Плевен

Плевен

Търнене

Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий"

250.

1500124

Плевен

Плевен

Ясен

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

251.

1500304

Плевен

Пордим

Вълчитрън

Обединено училище "Н. Й. Вапцаров"

252.

1500216

Плевен

Червен бряг

Койнаре

Средно училище "Христо Смирненски"

253.

1500209

Плевен

Червен бряг

Рупци

Основно училище "Христо Ботев"

254.

1500215

Плевен

Червен бряг

Червен бряг

Средно училище "Д-р Петър Берон"

255.

1600116

Пловдив

Асеновград

Асеновград

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

256.

1600108

Пловдив

Асеновград

Боянци

Основно училище "Професор доктор Асен Златаров"

257.

1601301

Пловдив

Карлово

Карлово

Средно училище "Васил Левски"

258.

1601302

Пловдив

Карлово

Карлово

Средно училище "Христо Проданов"

259.

1601317

Пловдив

Карлово

Христо Даново

Основно училище "Генерал Карцов"

260.

1601703

Пловдив

Марица

Царацово

Основно училище "Дядо Иван Арабаджията"

261.

1602401

Пловдив

Перущица

Перущица

Основно училище "Петър Бонев"

262.

1690450

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Езикова гимназия "Иван Вазов"

263.

1690346

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Математическа гимназия "Академик Кирил Попов"

264.

1690543

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Начално училище "Климент Охридски"

265.

1690441

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Начално училище "Христо Ботев"

266.

1690142

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище "Алеко Константинов"

267.

1690341

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище "Васил Петлешков"

268.

1690144

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище "Гео Милев"

269.

1690544

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище "Димитър Талев"

270.

1690146

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище "Д-р Петър Берон"

271.

1690148

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище "Екзарх Антим І"

272.

1690343

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище "Елин Пелин"

273.

1690445

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище "Райна Княгиня"

274.

1690344

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище "Тодор Каблешков"

275.

1690547

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище "Яне Сандански"

276.

1690174

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Професионална гимназия по електротехника и електроника

277.

1690542

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище "Братя Миладинови"

278.

1690642

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище "Димитър Матевски"

279.

1690549

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище "Константин Величков"

280.

1690150

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище "Любен Каравелов"

281.

1690447

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище "Пейо Крачолов Яворов"

282.

1690156

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище "Св. Патриарх Евтимий"

283.

1690345

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

284.

1690644

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище "Св. Софроний Врачански"

285.

1690154

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище "Св. Паисий Хилендарски"

286.

1690643

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище "Св. Седмочисленици"

287.

1690645

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище "Черноризец Храбър"

288.

1600026

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки "Академик Благовест Сендов"

289.

1602314

Пловдив

Първомай

Първомай

Средно училище "Проф. д-р Асен Златаров"

290.

1602503

Пловдив

Раковски

Раковски

Основно училище "Христо Смирненски"

291.

1602605

Пловдив

"Родопи"

Брестовица

Основно училище "Христо Ботев"

292.

1602808

Пловдив

Садово

Болярци

Основно училище "Георги Сава Раковски"

293.

1602804

Пловдив

Садово

Чешнегирово

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

294.

1601363

Пловдив

Сопот

Сопот

Професионална гимназия "Генерал Владимир Заимов"

295.

1602904

Пловдив

Стамболийски

Стамболийски

Обединено училище "Христо Ботев"

296.

1602907

Пловдив

Стамболийски

Стамболийски

Средно училище "Отец Паисий"

297.

1603708

Пловдив

Хисаря

Хисаря

Средно училище "Христо Смирненски"

298.

1701601

Разград

Кубрат

Кубрат

Средно училище "Христо Ботев"

299.

1701701

Разград

Лозница

Лозница

Средно училище "Христо Ботев"

300.

1701703

Разград

Лозница

Сейдол

Основно училище "Виделина"

301.

1702602

Разград

Разград

Разград

Национална професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи"

302.

1702615

Разград

Разград

Разград

Основно училище "Иван Сергеевич Тургенев"

303.

1702613

Разград

Разград

Разград

Основно училище "Васил Левски"

304.

1702629

Разград

Разград

Разград

Професионална гимназия по облекло "Станка Николица Спасо-Еленина"

305.

1702603

Разград

Разград

Разград

Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри"

306.

1802002

Русе

Бяла

Бяла

Начално училище "Петко Рачев Славейков"

307.

1802001

Русе

Бяла

Бяла

Начално училище "Св. св. Кирил и Методий"

308.

1802004

Русе

Бяла

Бяла

Средно училище "Панайот Волов"

309.

1806201

Русе

Русе

Русе

Английска езикова гимназия "Гео Милев"

310.

1806106

Русе

Русе

Русе

Основно училище "Иван Вазов"

311.

1806110

Русе

Русе

Русе

Основно училище "Никола Обретенов"

312.

1806209

Русе

Русе

Русе

Средно училище "Васил Левски"

313.

1806204

Русе

Русе

Русе

Средно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер"

314.

1807007

Русе

Сливо поле

Ряхово

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

315.

1900207

Силистра

Главиница

Стефан Караджа

Основно училище "Отец Паисий"

316.

1900512

Силистра

Силистра

Силистра

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

317.

1900503

Силистра

Силистра

Силистра

Природо-математическа гимназия "Св. Климент Охридски"

318.

1900528

Силистра

Силистра

Силистра

Спортно училище "Дръстър"

319.

1900701

Силистра

Тутракан

Тутракан

Средно училище "Йордан Йовков"

320.

2000138

Сливен

Сливен

Желю войвода

Основно училище "Д-р Петър Берон"

321.

2000147

Сливен

Сливен

Самуилово

Основно училище "Христо Ботев"

322.

2000149

Сливен

Сливен

Селиминово

Основно училище "Хаджи Димитър"

323.

2902504

Сливен

Сливен

Сливен

Национална художествена гимназия "Димитър Добрович"

324.

2000102

Сливен

Сливен

Сливен

Начално училище "Васил Левски"

325.

2000108

Сливен

Сливен

Сливен

Основно училище "Димитър Петров"

326.

2000111

Сливен

Сливен

Сливен

Основно училище "Панайот Хитов"

327.

2000119

Сливен

Сливен

Сливен

Професионална гимназия по икономика "Професор доктор Димитър Табаков"

328.

2000115

Сливен

Сливен

Сливен

Средно училище "Константин Константинов"

329.

2000114

Сливен

Сливен

Сливен

Средно училище "Йордан Йовков"

330.

2000407

Сливен

Твърдица

Сборище

Основно училище "Никола Прокопиев"

331.

2100405

Смолян

Девин

Грохотно

Основно училище "Гео Милев"

332.

2100402

Смолян

Девин

Девин

Професионална гимназия по електротехника "А. С. Попов", гр. Девин

333.

2100602

Смолян

Златоград

Старцево

Средно училище "Св. княз Борис I"

334.

2100701

Смолян

Мадан

Мадан

Средно училище "Отец Паисий"

335.

2100501

Смолян

Неделино

Неделино

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

336.

2100801

Смолян

Рудозем

Рудозем

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

337.

2103331

Смолян

Смолян

Смолян

Езикова гимназия "Иван Вазов"

338.

2100109

Смолян

Смолян

Смолян

Основно училище "Стою Шишков"

339.

2100104

Смолян

Смолян

Смолян

Основно училище ,,Юрий Гагарин"

340.

2100110

Смолян

Смолян

Смолян

Основно училище "Иван Вазов"

341.

2100103

Смолян

Смолян

Смолян

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

342.

2100125

Смолян

Смолян

Търън

Основно училище "Стою Шишков"

343.

2307277

Софийска

Мирково

Мирково

Основно училище "Георги Бенковски"

344.

2308760

Софийска

Ботевград

Ботевград

Основно училище "Н. Й. Вапцаров"

345.

2300284

Софийска

Ботевград

Ботевград

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

346.

2300099

Софийска

Ботевград

Ботевград

Профилирана природо-математическа гимназия "Акад. проф. д-р Асен Златаров"

347.

2309022

Софийска

Ботевград

Скравена

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

348.

2309225

Софийска

Горна Малина

Горна Малина

Средно училище "Христо Ботев"

349.

2309385

Софийска

Горна Малина

Долно Камарци

Основно училище "Отец Паисий"

350.

2308785

Софийска

Етрополе

Етрополе

Основно училище "Христо Ботев"

351.

2308792

Софийска

Златица

Златица

Средно училище "Св. Паисий Хилендарски"

352.

2309054

Софийска

Ихтиман

Вакарел

Обединено училище "Христо Смирненски"

353.

2306331

Софийска

Копривщица

Копривщица

Средно училище "Любен Каравелов"

354.

2303490

Софийска

Костенец

Костенец

Средно училище "Св. Климент
Охридски"

355.

2300067

Софийска

Костинброд

Костинброд

Второ основно училище "Васил Левски"

356.

2308290

Софийска

Костинброд

Костинброд

Първо основно училище "Васил Левски"

357.

2302504

Софийска

Пирдоп

Пирдоп

Професионална гимназия по механоелектротехника

358.

2309862

Софийска

Правец

Правец

Основно училище "Васил Левски"

359.

2303825

Софийска

Самоков

Самоков

Обединено училище "Неофит Рилски"

360.

2308917

Софийска

Самоков

Самоков

Основно училище "Митрополит Авксентий Велешки"

361.

2300505

Софийска

Самоков

Самоков

Професионална гимназия по туризъм

362.

2303106

Софийска

Самоков

Самоков

Средно училище "Отец Паисий"

363.

2306518

Софийска

Сливница

Алдомировци

Обединено училище "Иван Вазов"

364.

2202086

София-град

Столична

Владая

86 Основно училище "Св. Климент Охридски"

365.

2218191

София-град

Столична

Железница

191 Основно училище "Отец Паисий"

366.

2215170

София-град

Столична

Нови Искър

170 Средно училище "Васил Левски"

367.

2216001

София-град

Столична

София

1 Средно училище "Пенчо П. Славейков"

368.

2224104

София-град

Столична

София

104 Основно училище "Захари Стоянов"

369.

2205105

София-град

Столична

София

105 Средно училище "Атанас Далчев"

370.

2207108

София-град

Столична

София

108 Средно училище "Никола Беловеждов"

371.

2205011

София-град

Столична

София

11 Основно училище "Св. Пимен Зографски"

372.

2211120

София-град

Столична

София

120 Основно училище "Георги Сава Раковски"

373.

2211122

София-град

Столична

София

122 Основно училище "Николай Лилиев"

374.

2213125

София-град

Столична

София

125 Средно училище "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици

375.

2213131

София-град

Столична

София

131 Средно училище "Климент Аркадиевич Тимирязев"

376.

2222133

София-град

Столична

София

133 Средно училище "А. С. Пушкин"

377.

2204134

София-град

Столична

София

134 Средно училище "Димчо Дебелянов"

378.

2204136

София-град

Столична

София

136 Основно училище "Любен Каравелов"

379.

2221138

София-град

Столична

София

138 Средно училище за западни и източни езици "Проф. Васил Златарски"

380.

2211139

София-град

Столична

София

139 Основно училище "Захарий Круша"

381.

2203140

София-град

Столична

София

140 Средно училище "Иван Богоров"

382.

2214141

София-град

Столична

София

141 Основно училище "Народни будители"

383.

2209142

София-град

Столична

София

142 Основно училище "Веселин Ханчев"

384.

2213144

София-град

Столична

София

144 Средно училище "Народни будители"

385.

2217149

София-град

Столична

София

149 Средно училище "Иван Хаджийски"

386.

2214015

София-град

Столична

София

15 Средно училище "Адам Мицкевич"

387.

2207150

София-град

Столична

София

150 Основно училище "Цар Симеон Първи"

388.

2210156

София-град

Столична

София

156 Основно училище "Васил Левски"

389.

2210159

София-град

Столична

София

159 Основно училище "Васил Левски"

390.

2214016

София-град

Столична

София

16 Основно училище "Райко Жинзифов"

391.

2204018

София-град

Столична

София

18 Средно училище "Уилям Гладстон"

392.

2209019

София-град

Столична

София

19 Средно училище "Елин Пелин"

393.

2202002

София-град

Столична

София

2 Средно училище "Академик Емилиян Станев"

394.

2224020

София-град

Столична

София

20 Основно училище "Тодор Минков"

395.

2221023

София-град

Столична

София

23 Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри"

396.

2204032

София-град

Столична

София

32 Средно училище с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски"

397.

2209036

София-град

Столична

София

36 Средно училище "Максим Горки"

398.

2212037

София-град

Столична

София

37. Средно училище "Райна Княгиня"

399.

2207004

София-град

Столична

София

4 Основно училище "Професор Джон Атанасов"

400.

2212040

София-град

Столична

София

40 Средно училище "Луи Пастьор"

401.

2206043

София-град

Столична

София

43. Основно училище "Христо Смирненски"

402.

2219044

София-град

Столична

София

44. Средно училище "Неофит Бозвели"

403.

2220048

София-град

Столична

София

48 Основно училище "Йосиф Ковачев"

404.

2209051

София-град

Столична

София

51 Средно училище "Елисавета Багряна"

405.

2214054

София-град

Столична

София

54. Средно училище "Св. Иван Рилски"

406.

2207068

София-град

Столична

София

68 Средно училище "Акад. Никола Обрешков"

407.

2207069

София-град

Столична

София

69 Средно училище "Димитър Маринов"

408.

2208075

София-град

Столична

София

75 Основно училище "Тодор Каблешков"

409.

2212079

София-град

Столична

София

79 Средно училище "Индира Ганди"

410.

2223008

София-град

Столична

София

8. Средно училище "Васил Левски"

411.

2213081

София-град

Столична

София

81 Средно училище "Виктор Юго"

412.

2212090

София-град

Столична

София

90 Средно училище "Генерал Хосе де Сан Мартин"

413.

2212096

София-град

Столична

София

96 Средно училище "Лев Николаевич Толстой"

414.

2212097

София-град

Столична

София

97 Средно училище "Братя Миладинови"

415.

2213507

София-град

Столична

София

Американски колеж в София

416.

2206302

София-град

Столична

София

Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън"

417.

2211304

София-град

Столична

София

Национална природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов"

418.

2204402

София-град

Столична

София

Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М. В. Ломоносов"

419.

2211420

София-град

Столична

София

Национална финансово-стопанска гимназия

420.

2224432

София-град

Столична

София

Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова"

421.

2217424

София-град

Столична

София

Професионална гимназия по електротехника и автоматика

422.

2206409

София-град

Столична

София

Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"

423.

2220308

София-град

Столична

София

Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов"

424.

2221563

София-град

Столична

София

Първа частна математическа гимназия

425.

2202612

София-град

Столична

София

Специално училище за ученици с увреден слух "Проф. д-р Дечо Денев"

426.

2205520

София-град

Столична

София

Частна езикова гимназия "Проф. Иван Апостолов"

427.

2212540

София-град

Столична

София

Частна немска гимназия "Ерих Кестнер"

428.

2200013

София-град

Столична

София

Частна професионална гимназия по дигитални науки "СофтУни Светлина"

429.

2204511

София-град

Столична

София

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение "Езиков свят"

430.

2200014

София-град

Столична

София

Частно начално училище "Светилник"

431.

2218703

София-град

Столична

София

Частно основно училище "Изгрев"

432.

2204595

София-град

Столична

София

Частно основно училище "Светлина"

433.

2202536

София-град

Столична

София

Частно средно езиково училище "Британика"

434.

2211564

София-град

Столична

София

Частно средно училище "Българско школо"

435.

2203720

София-град

Столична

София

Частно средно училище "Дружба" - София

436.

2212553

София-град

Столична

София

Частно средно училище "Петко Р. Славейков"

437.

2202535

София-град

Столична

София

Частно средно училище "Рьорих"

438.

2216532

София-град

Столична

София

Частно средно училище "Увекинд"

439.

2201515

София-град

Столична

София

Частно средно училище "Цар Симеон Велики"

440.

2224544

София-град

Столична

София

Частно средно училище по изкуства и чужди езици "Артис"

441.

2204549

София-град

Столична

София

Частно средно училище с немски език "Веда"

442.

2217426

София-град

Столична

София

Професионална гимназия по селско стопанство "БУЗЕМА"

443.

2205408

София-град

Столична

София

Софийска професионална гимназия "Княгиня Евдокия"

444.

2404108

Стара

Загора

Гълъбово

Гълъбово

Професионална гимназия по енергетика и електротехника

445.

2404107

Стара

Загора

Гълъбово

Гълъбово

Средно училище "Васил Левски"

446.

2400272

Стара

Загора

Казанлък

Казанлък

Основно училище "Георги Кирков"

447.

2400273

Стара

Загора

Казанлък

Казанлък

Основно училище "Св. Паисий Хилендарски"

448.

2400265

Стара

Загора

Казанлък

Казанлък

Професионална гимназия "Иван Хаджиенов"

449.

2400268

Стара

Загора

Казанлък

Казанлък

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

450.

2400263

Стара

Загора

Казанлък

Казанлък

Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий"

451.

2400264

Стара

Загора

Казанлък

Казанлък

Средно училище "Екзарх Антим І"

452.

2400283

Стара

Загора

Казанлък

Кънчево

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

453.

2407133

Стара

Загора

Николаево

Николаево

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

454.

2400837

Стара

Загора

Опан

Опан

Средно училище "Христо Ботев"

455.

2409149

Стара

Загора

Павел баня

Търничени

Основно училище "Св. Паисий Хилендарски"

456.

2409141

Стара

Загора

Павел баня

Александрово

Основно училище "Христо Ботев"

457.

2401055

Стара

Загора

Раднево

Раднево

Второ основно училище "Св. П. Хилендарски"

458.

2401052

Стара

Загора

Раднево

Раднево

Средно училище "Гео Милев"

459.

2400123

Стара

Загора

Стара Загора

Стара Загора

Второ основно училище "Петко Рачов Славейков"

460.

2403264

Стара

Загора

Стара Загора

Стара Загора

Гимназия с преподаване на чужди езици "Ромен Ролан"

461.

2400133

Стара

Загора

Стара Загора

Стара Загора

Дванадесето основно училище "Стефан Караджа"

462.

2400116

Стара

Загора

Стара Загора

Стара Загора

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов"

463.

2400124

Стара

Загора

Стара Загора

Стара Загора

Основно училише "Кольо Ганчев"

464.

2400109

Стара

Загора

Стара Загора

Стара Загора

Основно училище "Георги Райчев"

465.

2400125

Стара

Загора

Стара Загора

Стара Загора

Основно училище "Кирил Христов"

466.

2400126

Стара

Загора

Стара Загора

Стара Загора

Пето основно училище "Митьо Станев"

467.

2400111

Стара

Загора

Стара Загора

Стара Загора

Професионална гимназия по механотехника и транспорт "Н. Й. Вапцаров"

468.

2400020

Стара

Загора

Стара Загора

Стара Загора

Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански"

469.

2400102

Стара

Загора

Стара Загора

Стара Загора

Профилирана природоматематическа гимназия "Гео Милев"

470.

2400105

Стара

Загора

Стара Загора

Стара Загора

Средно училище "Христо Смирненски"

471.

2403219

Стара

Загора

Стара Загора

Стара Загора

Шесто основно училище "Св. Никола"

472.

2401189

Стара

Загора

Чирпан

Чирпан

Начално училище "Св. Климент
Охридски"

473.

2401179

Стара

Загора

Чирпан

Чирпан

Професионална гимназия по селско стопанство

474.

2520601

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост

475.

2540102

Търговище

Попово

Попово

Основно училище "Св. Климент
Охридски"

476.

2540602

Търговище

Попово

Попово

Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров"

477.

2540601

Търговище

Попово

Попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост

478.

2540401

Търговище

Попово

Попово

Профилирана гимназия "Христо Ботев"

479.

2500204

Търговище

Търговище

Търговище

Първо средно училище "Св. Седмочисленици"

480.

2602006

Хасково

Димитровград

Димитровград

Основно училище "Пенчо Славейков"

481.

2602019

Хасково

Димитровград

Димитровград

Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици "Иван Вазов"

482.

2602023

Хасково

Димитровград

Димитровград

Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"

483.

2610001

Хасково

Ивайловград

Свирачи

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

484.

2605002

Хасково

Свиленград

Свиленград

Първо основно училище "Иван Вазов"

485.

2603007

Хасково

Харманли

Харманли

Основно училище "Иван Вазов"

486.

2601028

Хасково

Хасково

Хасково

Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"

487.

2601010

Хасково

Хасково

Хасково

Основно училище "Св. Иван Рилски"

488.

2601008

Хасково

Хасково

Хасково

Основно училище "Св. Климент
Охридски"

489.

2601006

Хасково

Хасково

Хасково

Основно училище "Шандор Петьофи"

490.

2601029

Хасково

Хасково

Хасково

Природо-математическа гимназия "Академик Боян Петканчин"

491.

2601034

Хасково

Хасково

Хасково

Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен ІІ"

492.

2601904

Хасково

Хасково

Хасково

Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии "Н. Й. Вапцаров"

493.

2601032

Хасково

Хасково

Хасково

Професионална гимназия по туризъм "Александър Паскалев"

494.

2700062

Шумен

Върбица

Върбица

Средно училище "Св. Паисий Хилендарски"

495.

2700192

Шумен

Никола

Козлево

Никола

Козлево

Средно училище "Цанко Бакалов Церковски"

496.

2700224

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн "Проф. д-р Асен Златаров"

497.

2700071

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

Средно училище "Хан Исперих"

498.

2700087

Шумен

Шумен

Градище

Основно училище "Васил Левски"

499.

2700144

Шумен

Шумен

Мадара

Основно училище "Панайот Волов"

500.

2700221

Шумен

Шумен

Шумен

Профилирана природо-математическа гимназия "Нанчо Попович"

501.

2700182

Шумен

Шумен

Шумен

Средно училище "Йоан Екзарх Български"

502.

2700146

Шумен

Шумен

Шумен

Трето основно училище "Димитър Благоев"

503.

2831522

Ямбол

Елхово

Елхово

Профилирана гимназия "Св. Климент Охридски"

504.

2851559

Ямбол

"Тунджа"

Скалица

Средно училище "Св. Паисий Хилендарски"

505.

2811517

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Езикова гимназия "Васил Карагьозов"

506.

2811504

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Начално училище "Св. св. Кирил и Методий"

507.

2811514

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Обединено училище "Доктор Петър Берон"

508.

2811507

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Основно училище "Николай Петрини"

509.

2811215

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Основно училище "П. Р. Славейков"

510.

2811603

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм