Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 30.VII

УКАЗ № 182 ОТ 27.07.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СОНЯ ЙОРДАНОВА МОМЧИЛОВА-ЙОВЕВА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

 

УКАЗ № 182 ОТ 27.07.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СОНЯ ЙОРДАНОВА МОМЧИЛОВА-ЙОВЕВА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Обн. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г.

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 30, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Соня Йорданова Момчилова-Йовева за член на Съвета за електронни медии.

Издаден в София на 27 юли 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките