Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 30.VII

УКАЗ № 183 ОТ 27.07.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО АРЧАР, ОБЩИНА ДИМОВО, ОБЛАСТ ВИДИН, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г.

 

УКАЗ № 183 ОТ 27.07.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО АРЧАР, ОБЩИНА ДИМОВО, ОБЛАСТ ВИДИН, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Обн. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин, на 3 октомври 2021 г.

Издаден в София на 27 юли 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките