Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 30.VII

УКАЗ № 184 ОТ 27.07.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н РАШИД БИН АЛИ АЛ-ХАТЪР - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА ДЪРЖАВАТА КАТАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 184 ОТ 27.07.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н РАШИД БИН АЛИ АЛ-ХАТЪР - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА ДЪРЖАВАТА КАТАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-н Рашид бин Али Ал-Хатър - извънреден и пълномощен посланик на Държавата Катар в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен за неговия принос за развитието и укрепването на двустранните отношения между Република България и Държавата Катар.

Издаден в София на 27 юли 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.

Промени настройката на бисквитките