Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 6.VIII

УКАЗ № 185 ОТ 28.07.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОТОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ПЕРУ

 

УКАЗ № 185 ОТ 28.07.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОТОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ПЕРУ

Обн. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Перу.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 28 юли 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.