Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 6.VIII

УКАЗ № 187 ОТ 28.07.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАД. ИВАН ПЕТКОВ ПОПЧЕВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ

 

УКАЗ № 187 ОТ 28.07.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАД. ИВАН ПЕТКОВ ПОПЧЕВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ

Обн. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам акад. Иван Петков Попчев с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие за неговите особено значими заслуги за развитието на математическата наука и информатиката.

Издаден в София на 28 юли 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.