Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 6.VIII

УКАЗ № 188 ОТ 28.07.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ГЕОРГИ БОРИСОВ ПАНИЧЕРСКИ С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 188 ОТ 28.07.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ГЕОРГИ БОРИСОВ ПАНИЧЕРСКИ С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам Георги Борисов Паничерски с орден "Мадарски конник" първа степен за неговите особено големи заслуги и личен принос за развитието на двустранните отношения и задълбочаването на сътрудничеството между Република България и Канада.

Издаден в София на 28 юли 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.