Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 6.VIII

УКАЗ № 189 ОТ 29.07.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г.

 

УКАЗ № 189 ОТ 29.07.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Обн. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на община Калояново, област Пловдив, на 3 октомври 2021 г.

Издаден в София на 29 юли 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.