Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 10.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В сила от 10.08.2021 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 10 Август 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери в размер 25 401 532 лв. за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, разпределени по бюджетите на общините съгласно приложението.

Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по чл. 1 да се осигурят, както следва:

1. за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. - 9 741 290 лв.;

2. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за национални програми за развитие на образованието за 2021 г. - 15 660 242 лв.

(2) Със сумата по ал. 1, т. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, като тези по чл. 2, ал. 1, т. 1 са за сметка на планираните разходи за национални програми за развитие на образованието за 2021 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката и за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши произтичащите промени по съответните бюджети за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1


Допълнителни трансфери по бюджетите на общините по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" за 2021 г.

Списък на общините и средствата по одобрени формуляри за институциите за втори транш 2021 г.

Община

Област

Допълнителни трансфери по бюджетите на общините (лв.)

Банско

Благоевград

44 532

Благоевград

Благоевград

234 156

Гоце Делчев

Благоевград

207 885

Гърмен

Благоевград

5 690

Кресна

Благоевград

32 290

Петрич

Благоевград

165 991

Разлог

Благоевград

61 516

Сандански

Благоевград

74 721

Сатовча

Благоевград

66 263

Симитли

Благоевград

24 740

Струмяни

Благоевград

23 209

Якоруда

Благоевград

61 519

Айтос

Бургас

50 188

Бургас

Бургас

1 430 903

Камено

Бургас

10 168

Карнобат

Бургас

60 686

Малко Търново

Бургас

7 383

Несебър

Бургас

55 960

Поморие

Бургас

93 690

Руен

Бургас

31 499

Созопол

Бургас

44 273

Средец

Бургас

46 140

Сунгурларе

Бургас

30 835

Царево

Бургас

46 622

Аксаково

Варна

87 095

Белослав

Варна

34 356

Варна

Варна

1 469 140

Вълчи дол

Варна

21 626

Долни чифлик

Варна

51 080

Дългопол

Варна

121 188

Провадия

Варна

53 474

Суворово

Варна

22 918

Велико Търново

Велико Търново

196 070

Горна Оряховица

Велико Търново

42 659

Елена

Велико Търново

8 171

Златарица

Велико Търново

377

Лясковец

Велико Търново

26 218

Павликени

Велико Търново

56 407

Полски Тръмбеш

Велико Търново

42 813

Свищов

Велико Търново

122 485

Стражица

Велико Търново

22 915

Брегово

Видин

5 939

Видин

Видин

95 535

Димово

Видин

10 594

Макреш

Видин

19 639

Ново село

Видин

26 369

Ружинци

Видин

1 311

Бяла Слатина

Враца

8 398

Враца

Враца

272 537

Козлодуй

Враца

33 620

Мездра

Враца

79 432

Роман

Враца

9 371

Габрово

Габрово

364 227

Севлиево

Габрово

156 011

Балчик

Добрич

64 217

Генерал Тошево

Добрич

11 144

Добрич

Добрич

680 386

Добричка

Добрич

157 647

Каварна

Добрич

162 533

Крушари

Добрич

6 355

Тервел

Добрич

56 291

Шабла

Добрич

36 643

Ардино

Кърджали

39 462

Кирково

Кърджали

81 457

Крумовград

Кърджали

20 181

Кърджали

Кърджали

226 638

Момчилград

Кърджали

37 621

Черноочене

Кърджали

82 081

Дупница

Кюстендил

130 178

Кюстендил

Кюстендил

365 010

Невестино

Кюстендил

499

Сапарева баня

Кюстендил

29 706

Ловеч

Ловеч

352 227

Луковит

Ловеч

70 454

Тетевен

Ловеч

64 256

Троян

Ловеч

19 302

Угърчин

Ловеч

58 209

Ябланица

Ловеч

38 828

Берковица

Монтана

37 345

Бойчиновци

Монтана

852

Вършец

Монтана

32 997

Георги Дамяново

Монтана

3 134

Лом

Монтана

39 898

Медковец

Монтана

3 227

Монтана

Монтана

185 718

Батак

Пазарджик

22 867

Белово

Пазарджик

69 844

Велинград

Пазарджик

220 527

Лесичово

Пазарджик

78 791

Пазарджик

Пазарджик

507 663

Панагюрище

Пазарджик

34 205

Пещера

Пазарджик

63 675

Ракитово

Пазарджик

53 220

Септември

Пазарджик

120 287

Сърница

Пазарджик

31 736

Брезник

Перник

45 497

Перник

Перник

239 674

Радомир

Перник

33 305

Белене

Плевен

62 932

Гулянци

Плевен

39 317

Долна Митрополия

Плевен

42 087

Долни Дъбник

Плевен

42 854

Искър

Плевен

2 412

Левски

Плевен

163 639

Плевен

Плевен

230 665

Червен бряг

Плевен

224 426

Кнежа

Плевен

878

Асеновград

Пловдив

310 513

Брезово

Пловдив

75 998

Карлово

Пловдив

150 664

Кричим

Пловдив

34 652

Лъки

Пловдив

15 724

"Марица"

Пловдив

130 823

Пловдив

Пловдив

1 140 427

Първомай

Пловдив

66 962

Раковски

Пловдив

27 959

"Родопи"

Пловдив

98 560

Садово

Пловдив

92 647

Стамболийски

Пловдив

43 312

Хисаря

Пловдив

25 185

Куклен

Пловдив

17 600

Сопот

Пловдив

155 322

Завет

Разград

31 309

Исперих

Разград

46 914

Кубрат

Разград

27 267

Лозница

Разград

9 525

Разград

Разград

348 136

Цар Калоян

Разград

202

Борово

Русе

31 630

Ветово

Русе

49 265

Иваново

Русе

148

Русе

Русе

785 692

Главиница

Силистра

60 001

Дулово

Силистра

15 117

Кайнарджа

Силистра

44 275

Силистра

Силистра

192 056

Тутракан

Силистра

24 301

Котел

Сливен

69 385

Нова Загора

Сливен

164 734

Сливен

Сливен

703 070

Твърдица

Сливен

23 316

Борино

Смолян

29 405

Девин

Смолян

26 614

Доспат

Смолян

11 622

Златоград

Смолян

2 494

Мадан

Смолян

20 706

Неделино

Смолян

4 617

Рудозем

Смолян

22 030

Смолян

Смолян

162 162

Чепеларе

Смолян

44 733

София-град

Столична

3 595 612

Божурище

София област

23 771

Ботевград

София област

179 097

Годеч

София област

25 521

Драгоман

София област

48 631

Елин Пелин

София област

29 557

Етрополе

София област

8 540

Златица

София област

52 037

Ихтиман

София област

35 322

Костенец

София област

122 868

Костинброд

София област

7 454

Пирдоп

София област

25 379

Правец

София област

20 020

Самоков

София област

198 537

Своге

София област

76 270

Сливница

София област

76 333

Братя Даскалови

Стара Загора

490

Гурково

Стара Загора

47 196

Гълъбово

Стара Загора

51 681

Казанлък

Стара Загора

177 785

Мъглиж

Стара Загора

113 411

Николаево

Стара Загора

1 785

Опан

Стара Загора

21 378

Павел баня

Стара Загора

43 361

Раднево

Стара Загора

68 062

Стара Загора

Стара Загора

558 514

Чирпан

Стара Загора

123 473

Антоново

Търговище

28 668

Омуртаг

Търговище

155 197

Попово

Търговище

176 527

Търговище

Търговище

340 441

Димитровград

Хасково

126 437

Любимец

Хасково

10 080

Свиленград

Хасково

62 810

Симеоновград

Хасково

4 098

Тополовград

Хасково

2 849

Харманли

Хасково

33 970

Хасково

Хасково

196 469

Велики Преслав

Шумен

96 316

Венец

Шумен

22 718

Каолиново

Шумен

20 873

Нови пазар

Шумен

30 816

Хитрино

Шумен

20 558

Шумен

Шумен

461 112

Болярово

Ямбол

22 075

Елхово

Ямбол

11 398

Стралджа

Ямбол

147 924

"Тунджа"

Ямбол

45 073

Ямбол

Ямбол

518 133

Общо средства

25 401 532