Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 10.VIII

УКАЗ № 196 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТОДОР ИВАНОВ ЧУРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РУМЪНИЯ

 

УКАЗ № 196 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТОДОР ИВАНОВ ЧУРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РУМЪНИЯ

Обн. ДВ. бр.66 от 10 Август 2021г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам Тодор Иванов Чуров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Румъния.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 4 август 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.